Vaateplatvorm ja sild ühes ehitises (0)
Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Jõelähtme vallavalitsuse koostöölepingu tulemusena valmis projekt võimalikust silla lahendusest, mis ühendaks Jägala joa juures jõe mõlemad kaldad. See avaks võimaluse nautida paremini Baltimaade kõrgeima joa vetemängu.

Tänavu suve hakul valmis Tallinna Tehnikakõrgkoolis Jägala joa silla kohta koostatud diplomitöö ja see võetakse aluseks Jägala joa puhkepiirkonna detailplaneeringu koostamisel. Sild on kavandatud joast allapoole, Jägala joa ette, et võimaldada liikumist ühelt kaldalt teisele ning vaadelda ja nautida joa laskumist jõesängi. Mõlemat kallast ühendavat silda saavad kasutada vaid jalakäijad.

3D mudel

Projekt on koostatud 3D mudelina, mis annab sillast üksikasjaliku ülevaate ja ka konstruktsioonidesse sissevaate. Silla projekti tegid Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna üliõpilased Kaisa Männamaa ja Rain Kimmel diplomitööna. Tööd juhendasid ehitusteaduskonna dekaan professor Martti Kiisa ja lektor Karin Lellep.

Tehnikakõrgkoolil on Baltimaades ainulaadne seade, niiöelda modelleerimise koobas, kus 3D prillidega saab näha projekti ruumilist pilti stereoskoopiliselt. Erinevalt üldlevinud praktikast on vastavas programmis tehtud mudel detailirohke ning ehitusprojekt vaadeldav pisidetailideni. Mudeli põhjal saab teha isegi üksikasjaliku eelarve. Mudelist saab info kätte nii ehitaja kui haldaja, kuni selleni välja, et millal on vaja silda hooldada või elemente välja vahetada.

Mudeli põhjal saab teha isegi üksikasjaliku eelarve. Mudelist saab info kätte nii ehitaja kui haldaja, kuni selleni välja, et millal on vaja silda hooldada või elemente välja vahetada.

Mugav ja tugev

Kaunid liimpuidust sillakaared kannavad puittekiga silda, mis on kavandatud joast mõistlikule kaugusele, et puit jääks vee ja jää mõjust kahjustamata. Projekti plussiks on see, et maapind, kuhu silla otsad toetuvad on tugeval pinnasel, kaldasambad tehakse raudbetoonist. Lookleva kujuga sillatekk on terves ulatuses ümbritsetud käsipuudega. Sild on kavandatud sujuva kaldega, mis võimaldab mugavat liikumist nii jalgsi kui ka ratastooliga. Projekteerijad käisid töö käigus korduvalt Jägala joal, jälgisid juga aastaringselt ning arvestasid projekteerimisel kõiki nüansse.

Etteruttavalt olgu teada, et silla ehitamine saab toimuda ainult euroraha toel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.