Vääna jõgi peatselt ka kanuudel läbitav? (0)
Article title
Kärestiku- ja rägastikuline Vääna jõgi.

Kes on Vääna jõe kaldal kõndinud, teab, et paadi või kanuuga on seda maalilist jõge pidi sõita pea võimatu – murdunud puud ja kopratammid on jõesängi muutnud pea läbimatuks.

Saue vallal on plaanis Vääna jõe säng 40 kilomeetri ulatuses puhastada ja teha muidki jõe kaldaid avavaid töid. Täpsemalt kõneleb suurest projektist üks selle eestvedajatest, Saue vallavanem Andres Laisk.

Vääna jõge pole ammu puhastatud, kes tuli mõttele see ära teha ja kes on protsessis eestvedajaks?

Teema on olnud Saue valla arengukavas juba aastaid, seega on eestvedajaks Saue vald. Konkreetne stiimul teemaga fokusseeritumalt tegeleda tuli kontaktist veematkahuvilistega ning võimalusest taotleda kaasrahastust maakondade arengustrateegiate (MATA) toetusmeetmest. Valla poolt on projektiga tegelenud arendusspetsialist ja avaliku ruumi spetsialist.

Mis eesmärki see ettevõtmine täidab?

Ühelt poolt on eesmärgiks veeturismi arendamine ja väikeettevõtluse toetamine ning teiselt poolt lihtsalt veekogude korrastamine ja elanikele nende olemasolu teadvustamine ning vaadeldavamaks tegemine. Ettevõtluse all peame silmas nii turismiarendajaid kui ka seda, et mingites sõlmpunktides saaks matkajatele näiteks toitlustust pakkuda. Ehk arengukava väärtuste kontekstis – hoiame omasid ja tahame olla mõnusad ja kutsuvad ka külalistele.

Kui pikas ulatuses Vääna jõge puhastatakse? Milline on selles Saue valla osa?

Projekteerimise faasis on vaatluse all terve lõik Laagri piirkonnast mereni läbi Saue ja Harku valla. Konkreetsemad tegevused lõiguti otsustatakse projekteerimise käigus kooskõlas looduskaitseliste piirangutega.

Mis on tööde maksumuseks?

Suurusjärk on 250 000 eurot, millest 140 000 eurot tuleb toetusmeetmest.

Millal tööd algavad, millal lõppevad?

Kuna projekt ei ole veel valmis, siis seda ei saa täpselt öelda. Kaasrahastus eeldab valmimist 2023nda aasta kevadeks.

Kas paralleelselt jõesängi puhastamisega tehakse veel midagi, näit matkarajad jõekallastele?

Jah, osades lõikudes on kavandatud kaldapealsed matkarajad koos tagasihoidlike peatuskohtadega.

Fotod erakogu 
Kas sooviksite veel midagi lugejatega sel teemal jagada?

Muud polegi. Projekt tundub ehk ambitsioonikas, aga tegelikult pole see nii suurejooneline kui paistab. Soovime seda teha kooskõlas loodusega ega plaani mingeid radikaalseid ümberehitustöid ega suuremat sekkumist looduse loomulikku kulgu. Samas usume, et läbi valla kulgevate jõgede potentsiaali saaks tänu sellele projektile senisest enam kasutada. Loodame projektiga leida lahenduse, mis minimaalsete pingutustega annaks parima tulemuse. Oluline on ka see, et projekt püsiks eelarves, vastasel korral me seda teostama ei hakka.

Kommentaar, Kati Oolo, Saue vallavalitsuse arendusprojektide juht

Sõitsime ise kanuudega Laagri külje alt kuni Hüüru veskini, see on 15 kilomeetrit. Ega täpset puude mahtu ei oska küll hinnata, mis jõkke on lagenud. Samas on olemas ka mõned jõesängi lõigud, mis on juba kas kohalike elanike või matkahuviliste poolt puhastatud. Teatud kohtadesse on lõigatud ka avad sisse. Samas on ka täiesti läbimatuid lõike, kus tuleb paadist välja tulla ja paati kallast mööda ümber takistuste tassida. Vääna jõgi ja selle ümbrus on Natura ala, see tähendab, et lõpliku loa jõel tegutsemiseks annab Keskkonnaamet. Töö projekteerijal ongi praegu otsesuhtlus Keskkonnaametiga, nii et projekteerimise käigus selgub, mis täpsemalt teha saab. Oluline on seegi, et Vääna jõgi on lõheliste kudemise jõgi. Samas on jões palju kopratamme, mis takistavad lõhelistel ülesvoolu liikumast. Usun, et Keskonnaamet on huvitatud nende tammide likvideerimisest, avades nii lõhelistele uusi kudemispaiku. Samas võib jõe ääres olla kaitse all olevate lindude pesituspaiku. Nii et milliseks see projekt lõplikult kujuneb, seda otsustab ikkagi Keskkonnaamet. Läbitavaks jõgi kindlasti saab, aga millises mahus ja ulatuses, see selgub töö käigus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.