Uus maantee – vaid 20 meetrit elamurajoonist (0)

Rannamõisa Klooga maanteed mööda kulgeja on kindlasti märganud – kui seni käis vilgas ehitus Tiskre kandis Tabasalu mäe all, siis nüüd valmistatakse ehitustandrit ette ka Tallinna linna ja Harku valla piiril Tiskre oja ümbruses.

Juba on maha raiutud võsa Tiskre oja kallastel, püsti aga pandud viit, mis kinnitab, et ehitajaks on Tref Nord AS, tellijaks Tallinna Keskkonna- ja kommunaalamet.

Vastavad Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ja Tref Nord AS juhatuse esimees Jaanus Taro.

Mis on teoksil?

Reio Vesiallik: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel tehakse Rannamõisa tee rekonstrueerimise esimese etapi ehitustöid, mille käigus rajatakse Tallinna linna ja Harku valla piiril kulgeva Tiskre oja kohale olemasoleva betoonist binokkeltruubi asemele kaks üheavalist 9,75 meetri laiust 12 kohtvaiale toetuvat raudbetoonsilda, ava pikkusega 9,93 meetrit.

Ehitustööde käigus rajatakse esmalt lõunapoolne sild linna sisenevale liiklusvoole ja seejärel ehitatakse välja põhjapoolne sild linnast väljuva liiklusvoo teenindamiseks. Samuti korrigeeritakse rekonstrueerimistööde mahus Tiskre oja sängi ning rajatakse silla alla 1,2 m laiune kallasrada kalameestele ja jalakäijatele.

Sildade ehituse ja seni tehtud tööde tulemusena valmib Rannamõisa tee rekonstrueerimise esimeses etapis 220 meetri pikkune eraldatud sõidusuundadega teelõik. Sellega luuakse eeldus järgmistel aastatel Rannamõisa tee rekonstrueerimise teise etapi ehitustööde tegemiseks kuni Lõuka tänavani, mille tulemusena valmib Tallinna linna naaberomavalitsuse Harku vallaga ühendav 1,5 km pikkune eraldusribaga 2+2 sõidurajaga teelõik.

Kui lähedal elamutele hakkab kulgema rajatav teetrass, praegu tunduvad elamud (Oja 2 ja teised sealsed kortermajad) üsna trassi lähedal olevat, teisele poole maanteed ootab avamist kauplus?

RV: Oja tn 2 kinnistul asuv korterelamu asub vahetult olemasoleva Oja tn sõidutee ja kergliiklustee servas ning nimetatud tööde mahtudes ei ole kavandatud selle teeosa ümberehitamist. Rekonstrueeritava Rannamõisa tee linna suunduva sõiduraja projektijärgne serv jääb külgnevatest kinnistutest 20 meetri kaugusele.

Kas see, et elamurajoon jääb ehitatavale trassile nii lähedale, raskendab ka ehitaja tööd?

Jaanus Taro: Kindlasti tuleb ehitamisel sellega arvestada. Siiski jääb Oja tänava väljasõit kaugemale, et otseselt liiklust häirida.

Kas linnaplaneerijad on paarkümmend aastat tagasi linna planeerides oma töös midagi valesti teinud, et elava liiklusega trass elamutele nii lähedale tuleb?

RV: Rannamõisa tee (Lõuka tn-linnapiir) rekonstrueerimise projektile on väljastatud ehitusluba. Projektdokumentatsiooni koostamisel on arvestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga, kus on Rannamõisa tee planeeritud mitmerealiseks põhitänavaks, mis ühendab Tallinna linna naaberomavalitsuste keskustega ning on oluliseks ligipääsuteeks kesklinna ja sadamale. Enne Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmist viidi läbi selle avalik väljapanek, mille mahus töötati läbi kõik ettepanekud. Lisaks on üldplaneering kooskõlastatud linnaametite ja linnaosavalitsustega ning teiste naaberomavalitsuste ja riigiasutustega.

Kas maantee ja elamurajooni vahele rajatakse ka müratõke?

RV: Ameti poolt praegu tellitud tööde mahus müratõket ei tule, kuna töid ei teostata elamute esisel alal. Järgneva etapi tööde tegemisel hinnatakse täiendavalt müratõkkeseina rajamise vajadust ning vajadusel see rajatakse.

Kui palju võetakse maha kõrghaljastust?

RV: Rannamõisa tee rekonstrueerimise esimese etapi ettevalmistustööde käigus tehakse töömaal paiknevate puude raietöid mahus, mis on vajalik tee- ja sillakonstruktsioonide rajamiseks ning Tiskre oja sängi korrigeerimiseks.

Kui suur on töö maksumus, kes finantseerib?

RV: Rannamõisa tee rekonstrueerimise esimese etapi ehitustööde lepinguline maksumus on 994 400 eurot. Ehitustöid tehakse Tallinna linna 2021. aasta eelarvelistest vahenditest.

Millal on oodata teesulge ja liikluse ümberkorraldust?

RV: Rannamõisa tee rekonstrueerimise esimese etapi ehitustööde ajal on Tallinna ja Tabasalu vaheline liiklemine mõlemas suunas avatud. Lõunapoolse silla ehitustööde ajal toimib liiklus olemasoleval teetrassil. Põhjapoolse silla ehitustöödega alustamisele eelneb liikluse ümbersuunamine eelnevalt rajatud lõunapoolsele sillale. Rannamõisa teel liiklejatel palume järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja arvestada, et ehitustööde tõttu on piirkonnas tavapärane liiklemine häiritud.

JT: Olen kindel, et liiklejaile olukord keerulisemaks ei lähe, 1+1 liikluse, nagu see on ka praegu, säilitame kogu ehituse keskel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.