Uuring: Eesti inimesed unistavad elada äärelinnas ja maal (0)

Citadele pank küsis Baltikumi inimestelt, kuhu nad sooviksid endale kodu osta, kui neil oleks piiramatu eelarve. Selgus, et kolmandik Eesti inimestest eelistaks äärelinna, kolmandik maapiirkonda ning 15 protsenti unistavad kesklinnas või vanalinnas asuvast kodust.

Piiramatu eelarve korral sooviks 34% Eesti inimestest endale kodu osta äärelinna, 31% eelistaks maapiirkonda, 15% näeks ennast elamas kesklinnas või vanalinnas, 9% mõnes väiksemas linnas ning 5% magalarajoonis. Kui üldiselt langesid meeste ja naiste eelistused kokku, siis suurim erinevus tuli sisse maapiirkonnas kodu omamise osas. Kui meestest valiks maapiirkonna 36%, siis naistest 26%.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen lausus, et ka vanusegruppide kaupa jäid eelistused üpriski samaks. “Ainuke suurem erinevus oli see, et kõige nooremad eelistasid kõige rohkem ka kesklinna piirkonda ning vanuse kasvades see soov järjest vähenes,“”selgitas Hakiainen.

Läti ja Leedu inimestega võrreldes väga suuri eelistuste erinevusi Citadele uuringust välja ei tulnud. “Esile võiks tuua ehk seda, et eestlased näevad naabritega võrreldes ennast kõige vähem elamas väiksemas linnas ning Läti ja Leedu inimesi tõmbab rohkem magalarajoonide poole,” märkis Hakiainen. Kui eestlastest soovis 5% kodu magalarajoonis, siis Lätis ja Leedus oli see number 11%. Lisaks huvitab Läti kodanikke kõige vähem eluase kesk- või vanalinnas – seal sooviks elada 10% vastanuist. Eestis ja Leedus avaldas sellist soovi 15% elanikest.

Aasta alguses läbi viidud uuringuga küsiti ka kodulaenu teenuste kohta ning seal ilmnes selge eelistus saada teenust internetipanga vahendusel, kuigi siiski 29% Eesti inimestest sooviks kodulaenu taotlemiseks tulla kohale panga esindusse. Konsultatsioone soovis esinduses saada 53% vastanutest, 28% eelistaks telefonikõne ning 19% videokonsultatsiooni.

Naabritega võrreldes eelistavad eestlaselt selgelt digiallkirjastamise võimalust. 69% Eesti inimestest allkirjastaks lepingu veebi vahendusel ja 31% panga esinduses. Lätis ja Leedus on need numbrid vahetuses.

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi jaanuaris. Igas riigis küsitleti ca 1300 inimest.

Citadele Group on Läti finantskontsern, mis pakub finants- ja varahalduse teenuseid. Citadele grupi peakontor asub Riias, selle tütarettevõtted ja filiaalid tegutsevad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis.

Lisainfo Anet Tomaspolskaja, turundus- ja kommunikatsioonijuht, 5198 5687, anet.tomaspolskaja@citadele.ee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.