Uuest aastast suureneb oluliselt Maardu toetus korteriühistutele (0)

Detsembri Maardu Linnavolikogu istungil otsustati muuta korterielamute hoovide heakorrastamistööde toetamise korda. Vastavalt uuele korrale suurenesid korteriühistute võimalused taotleda linnalt vahendid oma hoovide välisilme parandamiseks.

“Nägusad lillepeenrad, puhkealad ja mänguväljakud hoovides, kaasaegsed prügimajad, ilusad parklad majade juures – ühistute heaperemehelikust tegutsemisest oma korterelamu ümbritseval territooriumil sõltub otseselt kui kodusena ja hubasena inimesed meie linna tajuvad,” arvab Maardu linnapea Vladimir Arhipov. “Seetõttu on linna toetus ühistutele hästi oluline. Muutsime toetamise korra nii, et linna tugi korterelamutele oleks veelgi tõhusam. Nüüd “Hoovid korda!” programmi raames saame ühe projekti asemel toetada kaks erinevat projekti ühe korterelamu kohta kalendriaasta jooksul. Samuti kasvasid toetuse piirsummad ning nüüd saavad ühistud taotleda kuni 5000 eurot projektidele, mille eeldatav maksumus on üle 10 000 eurot,” teatas ta.

Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot ja 5 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on üle 10 000 euro. Arvestades avalikku huvi, võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 100 % kavandatavate tegevuste maksumusest. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Toetust saab kasutada teeremondiks, kõnnitee rajamiseks või remondiks, sademeveeprobleemi lahendamiseks. Ühistud saavad rajada haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatisi või kõrghaljastust, ehitada mängu- või spordiväljakute või muude vaba aja veetmiseks mõeldud rajatisi. Toetatavate tegevuste seas on ka parkimisplatsi, prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parendamine, tänavavalgustuse paigaldamine, aia või piirde rajamine või korrastamine, sh tõkkepuu paigaldamine, samuti hooviinventari paigaldamine või korrastamine (istepingid, vaibakloppimispuud ja pesukuivatusrestid jms), puuetega inimeste liikumistingimuste parendamisele suunatud tegevus (panduse ja käsipuude paigaldus) ning turvakaamerate soetamine ja paigaldamine korterelamute hooviala turvalisuse tagamiseks.

Rohkem infot “Hoovid korda!” programmi kohta. Samuti on Maardu väikeste korterelamute ühistutel võimalik kuni 30.04.2021 esitada taotlus korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks, mida saab kasutada fassaadide soojustamiseks ja renoveerimiseks ning katuse rekonstrueerimiseks. Lisainfo.

Jelena Katsuba, Maardu Linnavalitsuse avalike suhete juht, 606 0723

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.