Üks küsimus: Millised teetööd seisavad maakonnas ees? (0)

Paldiski maantee Vääna-Postist Keilani ehk kilomeetrid 18-24, illness 9 on valmis. Kilomeetrid 29, sale 4 kuni 37, health 4 ehk Keila linna ja valla piirist Paldiski poole valmivad aastal 2015.
Esimesel lõigul (kilomeetrid 18-24,9) rekonstrueeriti teekatend ja ehitati jalg- ja jalgrattateed Tutermaalt Keilani. Lepinguline maksumus oli 2,7 miljonit eurot.
Teisel lõigul (kilomeetrid 29,4–37,4) rekonstrueeriti katend. Lepinguline maksumus on kolm miljonit eurot ja valmimistähtaeg siis järgmisel aastal.

Paldiski linnas ehk kilomeetritel 37,4-46,8 toimuv raadamine on seotud tee rekonstrueerimisega Töödega parandatakse ka külgnähtavust. Kuid teed ennast ei laiendata.

Teehoiukavas on ette nähtud Tallinna ringtee Kanama-Keila lõigu ehitus 2018. aastal. Kavandatud eelarve on 5 miljonit eurot.

Kurna-Luige ühendustee on valmis ning maanteeamet on selle kuu alguses vastu võtnud. Seega on kõik plaanipärane. Kiirusepiirangud kaotati seal juba oktoobri keskel, pärast tööde valmimist. Ehitus läks maksma 5,63 miljonit eurot ja 85 protsenti sellest summast tuli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Tööde teostaja oli Lemminkäinen AS. Tööde käigus valmis kaht liiklussõlme ühendav 1,6-kilomeetrine ja neljarajaline maanteelõik, lisaks rajati 250 meetrit müratõkkeseinu ja ligi poolsada meetrit pikk loomatunnel.

Teehoiukavas on ette nähtud Tallinna ringtee Kanama-Keila lõigu ehitus 2018. aastal. Kavandatud eelarve on 5 miljonit eurot. Topi ristmik on koos kahe viadukti ning Juuliku teega valmis. Maantee peab jätkuma Topi ristmikust edasi Harku poole. Teehoiukavas on ette nähtud selle lõigu ehitus 2016. aastal.

ALLAN KASESALU
Maanteeameti avalike suhete peaspetsialist

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.