Ukraina õppurid meie koolides (0)
Article title
Foto: Adobestock

Harju Elu uuris, kui palju Ukraina põgenikest õppureid alustab kooliteed meie suuremates koolides.

Viimsi vald

Viimsi valla koolidesse läheb septembris õppima 37 Ukraina põgenikust last. Kõige rohkem, 23 õpilast, asub õppima Viimsi koolis. Kuna enim on lapsi esimeses kooliastmes, moodustatakse neist 1–3. liitklass, mida hakkab juhendama samuti Ukrainast saabunud õpetaja.

Eesti keele õpet toetatakse igapäevaste eesti keele tundide näol. Teised sama kooli õpilased alates 4. klassist on liidetud olemasolevatesse klassidesse, kuid neilegi on ettenähtud abi Ukraina tugiisiku ja täiendavate eesti keele tundide näol.

Haabneeme, Püünsi ja Randvere koolides on kirjas vastavalt 9, 3 ja 2 õpilast vanuses 7–16 aastat. Nemad õpivad koos Eesti lastega tavaklassides ning saavad tuge eesti keele õppes ning Haabneeme koolis ka Ukrainast pärit õpetajalt.

Ukrainast pärit lapsed osalesid juba kevadel valla huvikoolide töös, lapsed saavad tegeleda muusika- või kunstiõpingutega või õpilasteadusega Teaduskoolis.

Harku vald

30. augusti teadmise järgi asub Harku vallale kuuluvates koolides selle aasta 1. septembrist õppima neli põhikooliealist Ukraina last, kes õpivad tavalises klassis.

Ülejäänud liiguvad või on juba liikunud (kõik Harku valda jõudnud ukrainlased meid oma lahkumisest kohe ei teavita ja saame teada tagantjärgi) tagasi Ukrainasse või mujale. Mitu õpilast on valinud õpinguteks kolmandas kooliastmes Tallinnas asuva Vabaduse kooli.

Maardu

Maardus õpib suurem osa Ukraina sõjapõgenikest vene õppekeelega koolides. Sadakond õpilast jaotub võrdselt Maardu põhikooli ja gümnaasiumi vahel. Eraldi klasse ukrainlastele moodustatud ei ole. Maardu gümnaasiumis paigutatakse sõjapõgenikud põhiliselt keelekümblusklassidesse. Klassis abistab neid abiõpetaja.

Maardu põhikoolis moodustatakse ukrainlastest keeleõppeks eraldi õpperühmi. Põhikoolis töötab ka neli ukrainlasest õpetajat ning plaanis on uuel õppeaastal teatud osa õppetööst korraldada ka ukraina keeles.

Eesti õppekeelega Kallavere keskkoolis õpib alla kümne Ukrainast tulnud õpilase. Neile korraldatakse täiendavaid eesti keele tunde.

Rae

Praeguse seisuga asub septembris Rae valla koolides õppima 24 Ukrainast pärit last. Õpilased õpivad tavaklassis, eraldi ukrainakeelset klassi pole planeeritud.

Kose

Praeguse seisuga hakkab Kose ja Ardu lasteaias käima 12 ning Ardu koolis ja Kose gümnaasiumis kokku 32 Ukrainast Eestisse tulnud õpilast.

Saue riigigümnaasium

Saue riigigümnaasiumisse Ukraina sõjapõgenikest noori õppima ei tule. Meile tulevad küll üle Saue kooli õpilased, aga mitte ukrainlased. Meile teadaolevalt asuvad nad õppima avatavas Vabaduse koolis. 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.