Turvasüsteemide projekteerimine ja paigaldus (0)

Hotronic Lääne pakub klientidele turvaalaseid terviklahendusi alates projektist, kvaliteetsest tehnikast, paigaldusest ja lõpetades hooldusega.

Turvaalased konsultatsioonid
Turvakontseptsiooni väljatöötamine

Turvakontseptsioon annab firma turvalisuse tagamise ja juhtimise võimalikud põhimõtted ja seisukohad, mis on konkreetsete tehniliste turvaprojektide väljatöötamise või täiustamise aluseks.
Turvakontseptsiooni koostamisel selgitame välja ning analüüsime ohu- ja riskifaktoreid, arvestades firma tegevuse iseärasusi, objektide paiknemist ja ehituslikku eripära jpm; arvestame firma soove turvalisuse tagamisel.

Turvasüsteemide projekteerimine ja paigaldus

Erinevate turvakontseptsioonide elluviimisel pakume välja tehnilise lahenduse koos vajaminevate seadmete, nende paigalduse, käsitsemisõpetuse ning personali koolitusega.

Turvasüsteemide hooldus

Valvesüsteemi regulaarne hooldus tagab selle pideva töökorras oleku.

Teostame regulaarseid hooldustöid (süsteemi ja selle komponentide töökorrasoleku kontroll, reguleerimine, puhastamine jms). Kontrolli ja hoolduse käigus kõrvaldatakse avastatud vead. Kui kontrolli käigus selgub, et turvasituatsioon on objektil muutunud (näiteks vaheseinte ehitus, ringitõstetud mööbel jms), teeb Hotronic Lääne kliendile ettepaneku süsteemi täiustamiseks. Vajadusel täiendkoolitame süsteemi kasutajaid.

Klientidel on võimalik turvasüsteemi riketest teatada ja abi saada ööpäevaringselt, helistades telefonil 13531.

Teenused

optikakeevitus
tööajaarvestus
ajanäidusüsteem
helindussüsteemid
tulehäiresüsteemid
arvuti- ja sidevõrgud
videovalvesüsteemid
elektripaigaldus ja -käit
tehnilise valve süsteemid
läbipääsu kontrollsüsteemid
tõkkepuud, pollardid ja väravaautomaatika

Vaata ka www.hotronic.ee.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.