Saada vihje
Turvalise kooli tiitli sai Kostivere kool (0)
Eile, 29. novembril, anti Kose kultuurikeskuses toimunud „Aasta tegija“ tunnustusüritusel üle tiitel „Turvaline kool 2018“. Sel aastal läheb Harjumaa tervisenõukogu komisjoni otsusega tiitel Jõelähtme valda Kostivere kooli.

Tiitli saanud koolile anti üle rahaline preemia 1500 eurot, „Turvaline kool 2018“ seinaplaat ning võimalus korraldada 2019. aastal suur turvalisuse päev koolile ja kogukonnale.

Esimest aastat oli võimalik koolil ennast üles seada erinevates kategooriates. Muuhulgas oli võimalik tunnustada kooli „Turvaisikut“ ja head koostööd omavalitsusega. Kostivere kool tõi komisjonile eraldi välja sotsiaalpedagoog Katrin Mänd ja huvijuht Ranele Raudsoo nimed tugeva panuse eest kooli „meie“ tunde loomisel. Samuti hindab kool väga kõrgelt Jõelähtme valla toetavat suhtumist kooli tegemistesse.

„Märksõna, mis kõige paremini iseloomustab meie kooli koostööd väärika Jõelähtme vallavalitsusega on avatus: iga tõsisem probleem, mida kool iseseisvalt lahendada ei suuda või mis vajaks spetsialistide laiemat ringi, saab omavalitsuse kiire tähelepanu ja vajaliku toetuse,“ ütles Kostivere kooli direktor Olga Saikovskaja.

„Selle aasta hindamisel arvestas komisjon eelkõige kooli lugu, senist arendustegevust, tegevuste analüüsi ja tervikpilti vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamisel. Ükski kool ei saa olla lõpuni täiuslik, seepärast antakse auhinnafond üle mitte tehtud töö eest, vaid turvalisuse arendustegevuseks selles vallas, milles kool tunneb kõige enam puudust,” selgitas “Turvalise kooli” komisjoni esimees Kerli Vilk.

„Turvalise kooli“ konkurss kutsuti ellu Harjumaa turvalisust tagavate organisatsioonide poolt seitse aastat tagasi. Tiitel „Turvaline kool“ on eelnevatel aastatel omistatud Kuusalu keskkoolile, Ääsmäe põhikoolile, Laulasmaa koolile, Saue gümnaasiumile, Loo keskkoolile ja Vaida põhikoolile.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.