TTJA alustas kiirete internetiühenduste rajamise kolmanda etapi ettevalmistamist (0)

Esimese sammuna kaardistatakse kiirete internetiühenduste kättesaadavuse hetkeolukord. Selleks kaasab TTJA sideettevõtted, et värskendada septembri alguseks kogu Eesti andmed olemasolevate internetiühenduste leviku kohta. Ühtlasi küsib TTJA sideettevõtete investeeringute plaane 2024. aastani.

“Aadressid, kus puudub täna kiire interneti püsiühendus ja kuhu sideettevõtted järgneva kolme aasta jooksul ise investeerida ei plaani, moodustavad nn valge ala,” selgitab TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan. Nendes piirkondades toetab riik kiirete internetiühenduste rajamist.

Aastatel 2021 kuni 2027 on Vabariigi Valitsus otsustanud toetada püsiühenduste rajamist turutõrkepiirkondades kokku 69,29 miljoni euroga, millest 24,29 miljonit eurot on taasterahastu NextGenerationEU vahendid ja 45 miljonit eurot on Euroopa Regionaalarengufondi ERF vahendid.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab sügisel välja toetuse kasutamise täpsemad tingimused.

Avaliku ja erasektori hea koostöö on sellise projekti läbi viimiseks ülimalt oluline. Gailani sõnul on sellekohane positiivne kogemus TTJA-l olemas eelnevatest aastatest, kui käivitati toetuste varasemad etapid. Hetkel on juba käimas riigi toega uute internetiühenduste rajamine enam kui 47 000 aadressile.

Head ja kvaliteetsed internetiühendused on e-riigi oluline alus ning iga inimese eluks vajalik. Me vajame hädasti häid internetiühendusi nii koduõppeks, tööks kui ka riigi teenuste kasutamiseks ja siin ei tohi areng peatuda, vaid liikuma aina kiiremate ja kvaliteetsemate ühenduste suunas. Euroopa on ka seadnud väga ambitsioonikad eesmärgid gigabitiühiskonna sihis.

Lisainfo on kättesaadav veebilehelt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.