Töötukassa: orkestriliikmetele tööd praegu pakkuda pole (0)
Article title
Kaitseväe orkester on olnud aastaid rahva seas populaarne. Foto: Meelis Piller

Kui kulude kärpimise tõttu peaks kaotatama nii kaitseväe kui politsei- ja piirivalveameti orkester, siis jääb kokku töötuks 70 inimest, kusjuures töötukassa kinnitusel orkestriliikmetele neil praegu tööpakkumisi pole.

Tööotsinguil tuleb mängu iga inimese lugu, tema tööstaaž, töökogemus, haridus ning soovi erialast tööd leida või vajadus töö otsimiseks. “Kindlasti saab öelda seda, et tööportaali ei tule orkestrisse kutsumise kuulutusi. Tegemist on valdkonnaga, kuhu värvatakse inimesi otse – koolist, teistest orkestritest ja nii edasi. Paljud muusikud töötavad mitmel kohal, võimalik, et ka kõnealused muusikud on mitme orkestri liikmed,” selgitas Eesti Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.

Näiteks kui võtta aluseks, et kõik muusikud on muusika-alase haridusega, siis võiks neile sobida muusika õpetamisega seotud erialad. Töötukassas on praegu muusikaõpetaja ja muusikaringi õpetaja tööpakkumisi kümme. “Samas ei saa kindlasti eeldada, et need inimesed oskavad ainult pilli mängida, neil võib olla muu eriala, muud oskused,” lisas Kooli.

Kui inimene on koondamistasu saanud ja tahab end töötuks registreerida, siis on tal pärast koondamishüvitist võimalik hakata saama ka töötuskindlustushüvitist. Selle suurus on alguses 60 protsenti tema keskmisest palgast, hiljem 40 protsenti. Ja maksete periood sõltub tööstaažist.

Töötukassa soovitab kõigil, kes on koondamisteate saanud, tulla nende juurde kohale, sest kassal on pakkuda mitmeid teenuseid ja koolitusi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.