Tõlkebüroo selgitab, mida välisturule sisenedes tõlkida (0)

Rahvusvahelise äritegevuse puhul peaks tõlkimise korraldamine olema iga ettevõtte turunduse üks kesksemaid ülesandeid. Samas on kulude seisukohast mõistlik eristada selgelt seda, milliste materjalide tõlkimisel teie ettevõte üldse professionaalset tõlkeabi vajab, kirjutab Eiffel – üks tunnustatuim tõlkebüroo Tallinnas.

Paljud uuringud näitavad, et kui tõlgite ettevõtte kodulehe kümnesse keelde, siis saavad sellest aru ligi 90% internetikasutajatest. Tõlkides oma veebilehe ka ainult kolme võõrkeelde, võib selleni jõuda juba ligi 20% rohkem külastajaid.

Mõistagi ei ole asi mitte ainult tõlkimises, vaid ka info ja rahvusvahelise kogemuse pakkumises klientidele. Te võite küll tahta oma teenust pakkuda teistes keeleruumides paiknevatele inimestele, kuid ilma vastavas keeles sisalduva info ja regulaarse kommunikatsioonita on nende tarbijateni jõudmise võimalused vägagi piiratud. Messidel osalemine ei too enamikule ettevõtetest juba ammu selliseid tulemusi nagu oma äri pidevalt internetis reklaamimine.

Mida oleks soovitatav tõlkida tõlkebüroo abiga või iseseisvalt?

Osa teie ettevõtte (veebis) olemasolevast sisust ei ole ilmselt mõistlik välisturule sisenemisel tõlkida. Et selgitada välja tõlkimist vajav ja mittevajav, esitage endale järgmised neli küsimust.

• Milline on tõlgitava materjaliga kokku puutuva sihtrühma suurus? Tihti on piiratud nähtavusega ettevõttesiseste dokumentide tõlkimisel mõistlik kasutada väga soodsat tõlkelahendust – masintõlge või masintõlge + kerge toimetamine.

• Kas selle dokumendi või materjali tõlkimine on hädavajalik? On ettevõtteid, kes kasutavad tõlkebüroosid ka selleks, et need aitaksid neil selgusele jõuda ja tihti ka kärpida kümneid või sadu lehekülgi materjale, mis välisturgudele sisenemiseks või seal äri tegemiseks vajalikud ei ole või siis seal ei kehti.

• Kui keerukas on sisu? Mida spetsiifilisem on ettevõtte või tõlgitava materjali valdkond, seda täpsemalt ja paremini peavad tõlkijad sellest aru saama. Seega on hea mõte lasta ettevõtte enda spetsialistidel tõlkijaga koos töötada terminisõnastiku loomisel. Selles tuleks kõik vajalikud terminid kinnitada nii alg- kui ka sihtkeeles. Samas vähim, mida te teha saate, on võimaldada tõlkijatel küsimuste korral otse teie spetsialistidega ühendust võtta.

• Kui oluline on teie toote või teenuse müümiseks või kommunikeerimiseks turg, mille jaoks te tõlkeid teete või tellite? Teinekord võib teie sihtrühm koosneda ka vaid ühest inimesest või ettevõttest – kui ta on teie ettevõtte jaoks väga oluline, siis isetehtud või kiirelt ja pealiskaudselt sündinud tõlge ei ole kindlasti hea mõte.

Mõned põhjused tõlkebüroo kasutamiseks

Mitmekeelne koduleht ja kommunikatsioon sihtrühma keeles on globaalsel äritegevuse ajastul äärmiselt kasumlik investeering. Seda neljal järgneval põhjusel.

• Ettevõtte kuvand – teie ettevõte saavutab sihtturul rohkem usaldusväärsust ja tuntust.

• Parem positsioon otsimootorite tulemustes – mitmekeelse lehena paraneb teie kodulehe SEO aja jooksul pea iseenesest. Kui teie ettevõtte veeb on otsitavale keelele kohandatud, tõuseb see Google’i otsingumootori tulemustes ülespoole ja nii jõuate peagi uute soovitud klientideni.

• Rohkem müügivõimalusi. Inimesed ostavad suurema tõenäosusega just nende ettevõtete käest, kelle veebilehel esitatud teave on nende emakeeles. Uuringud tõestavad, et 40% internetikasutajatest ei osta kunagi tooteid ega teenuseid, kui info pole kättesaadav nende emakeeles.

• Konkurentidest ette jõudmine – ettevõtte välisturgudele viimine aitab teil edu korral ka konkurente edestada. Kui teie veebilehele jõudnud klient näeb, et olete selle tõlkinud tema (ema)keelde, on ta suurema tõenäosusega valmis teie teenust või toodet ostma.

Välisturule sisenemise kokkuvõte

Võttes arvesse selles artiklis esitatud argumente, on mõistlik oma ettevõtte uuele turule sisenemise äristrateegiat asjakohase tõlkelahendusega toetada. Võite selleks toimida nii:

• analüüsige selle turu keelega seonduvat, kuhu siseneda soovite;

• mõelge hoolega läbi, kui tähtis on konkreetse tõlke kvaliteet ja kasutage eri materjalide tõlkimisel eri tõlkelahendusi;

• leidke omale kodulehe või teiste teie valdkonna tekstide tõlkimisele keskendunud professionaalne tõlkepartner.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.