Tõdva päästjad saavad rahva toetusega soojaku (0)
Article title
Madis Milling Tõdva vabatahtliku päästekomando ees.
Saku valla kaasava eelarve suuruseks on tänavu 20 000 eurot. Ettepanekuid laekus vallaelanikelt kokku 23, millest hääletusele pandi 11. Kokku anti 387 häält, 97 häälega osutus võidukaks ettepanek rajada Tõdvale vabatahtlike päästjate tarbeks soojak.

Selgitusi jagab Tõdva vabatahtlik päästja Madis Milling.

Tõdva vabatahtlik päästekomando loodi 2015. aastal endisesse traktorikuuri.

Madis Milling: See nõukaaegne traktorikuur on puitdetaile tootva Timbeco omanduses. Nemad andsid selle meile lahkesti tasuta kasutada.

Mis oli Tõdva vabatahtliku päästekomando loomise põhjus?

Saku päästekomandos toimus väike pereheitmine. Teine põhjus on see, et Saku valla selles küljes vabatahtlikku päästevõimekust ei olnud. Lähim kutseline komando Rapla suunal on Kohilas, lääne suunal Assakul ja Tallinna pool Nõmmel. Kui Saku valla teist külge katab väga hästi kutseline Keila komando, siis Tõdva ja selle ümbruse külades oli selline must auk.

Kui palju vabatahtlikke päästjaid selle komandoga praegu seotud on?

Meid on 11. On tulemas juurde, aga me pole meelga tegelenud aktiivse värbamisega, sest siiamaani meil puudub olme kui selline. Meie lepinguline väljasõiduaeg on viis minutit, aga kuna komandos ei ole praegu ööbimiskohta, siis saavad valves olla ainult need päästjad, kes on valveajal oma kodus, kes jõuavad kodust viie minutiga komandosse.

Millist tehnikat Tõdva vabatahtlik päästekomando kasutab?

Meil on maastikuvõimekusega Dodge kustutusauto, mis on eriti oluline just kulupõlengute ja metsapõlengute ajal. See on väike, ja kui arvestada seda ümbrust, mis siin on – väga kitsaste tänavatega nõukogudeaegsed Kiisa ja Kasemetsa suvilarajoonid –, siis seal on väikese kustutusautoga hea opereerida.
Suvilapiirkondades ja väikestes külades puudub veevärgi hüdrant. Seda eripära silmas pidades on meil soetatud ka Volvo paakauto.

Kui palju väljakutseid komandol aastas kokku tuleb?

See sõltub jällegi aastast. Kui ülemöödunud suvi oli suhteliselt vihmane, siis selle võrra oli väljasõite vähem. Eelmise aasta kuiva suvega oli põlenguid ja väljasõite oluliselt rohkem. Keskmiselt tuleb meil 60-70 väljasõitu aastas.

Milline oli viimase aja kõige tõsisem väljakutse?

Kahtlemata aastavahetus, kui põles Nurmiko kasvuhoone. Seal me olime väljas mõlema masinaga.
Saku valla kaasava eelarvega saab Tõdva vabatahtlik päästekomando nüüd omale 20 000 euro eest soojaku.

Millal see püsti pannakse?

Jah, selle konkursi me võitsime. Suur tänu kõikidele valla elanikele, iseäranis Katri Otsale ja Anneli Kanale, ning loomulikult kõikidele kogukonnaelu edendajatele, kes meid toetasid.
Soojak tuleb meile koos sisustusega. Meie soove arvestades on seal magamisruum, tualett koos dušiga ja kööginurgaga olmeruum. Sellega me hakkame tegelema, kui maa on sulanud, sest me peame soojakule valama aluspostid. Loodame, et suve alguseks on olme püsti.

Mida Tõdva vabatahtlikul päästekomandol veel vaja oleks?

Kõige tähtsam on olme ja tehnika korrashoid. Kui on ettevõtteid, kes tahaksid toetada meie komandot, näiteks kasvõi panusega autoremonti, siis me võtame lahkel käel kõik vastu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.