Tervisevaldkonna proovikivid valitsusele (0)

Kolmandat aastat vältavast üleilmsest tervisekriisist ja pikast läbirääkimisest hoolimata ei sisalda vahevalitsuse koalitsioonileping tervishoiu peatükki. Vähemalt sel aastatuhandel sõlmitud koalitsioonide puhul pole midagi nii kummalist veel ette tulnud.

Terve riigi seisukohalt on ülioluline kindlustada tervishoiuteenuste ja ravimite kättesaadavus, toetada tervishoiutöötajate ja teiste spetsialistide järelkasvu, vähendada tervisealast ebavõrdsust ning suurendada inimeste tervena elatud aastaid.

Tervisevaldkonnale lisaraha leidmine

Eesti panustab juba aastakümneid tervisevaldkonda märkimisväärselt vähem kui enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Meil on küll efektiivne tervishoiusüsteem, kus häid ravitulemusi saavutatakse madalate kuludega, kuid tervishoiuteenuste kättesaadavus on ebapiisav ja ebavõrdne. Koroonapandeemia tõestas ilmekalt, et viimase piirini, või õigemini juba üle selle piiri optimeeritud tervishoiusüsteem ei võimalda kriiside korral kõigile vajalikke tervishoiuteenuseid tagada.

Jüri Ratase esimese valitsuse ajal asus riik toonase tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski eestvedamisel maksma ravikindlustusmaksu mittetöötavate vanaduspensionäride eest ning Jüri Ratase teine valitsus eraldas minu ettepanekul aastateks 2021–2024 haigekassale ligi 540 miljonit eurot lisaraha. Need otsused on aidanud tervisevaldkonnal seni toime tulla, kuid pikemas plaanis tuleb inimeste tervisesse investeerimist suurendada.

On kaks lahendust – suunata ka edaspidi haigekassale täiendavat tegevustoetust muude maksutulude arvelt, või suurendada ravikindlustusmaksu kogumist laiendades maksubaasi. Teatavasti kasvab inimeste arv, kes ei tööta traditsioonilise töölepinguga ning ei panusta tihti ühisesse ravieelarvesse, kuid vajavad sarnaselt kõigi teistega tervishoiuteenuseid.

Perearstisüsteemi tugevdamine

Selle aasta esimesest juulist läks perearstiabi korraldamine terviseametist üle haigekassale, kuid poliitikakujundamise eest vastutab loomulikult sotsiaalministeerium ja valitsus. Oluline on jätkata tihedat koostööd Eesti Perearstide Seltsi ja tervisevaldkonnaga esmatasandi tervishoiu arengukava koostamisel, milles lepitakse kokku arengusuunad ja -vajadused järgmiseks kümnendiks. Vajalik on nii õigusaktide kui ka osapoolte tööjaotuse pidev nüüdisajastamine, paindlik ja motiveeriv rahastusmudel ning perearstide ja -õdede töö igakülgne väärtustamine, et see raske, aga tänuväärne amet oleks ka üliõpilaste seas kõrgelt hinnatud.

Tallinna haigla rajamisega jätkamine

Tallinna haigla rajamine on tulevikku vaatav investeering, mis oleks tegelikult tulnud aastate eest ära teha. Juba 2000. aastal valminud haiglavõrgu arengukava juhtis tähelepanu Tallinna tervishoiuvõrgu ümberkorraldamise vajadusele ning praeguseks on mitu pealinnas paiknevat haiglahoonet peaaegu amortiseerunud. Kriisid näitavad veelgi enam vajadust uue haigla järele, mis arvestab täiel määral tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, võimaldab paremini kasutada meie piiratud meditsiinipersonali ning toob sellega olulise edasimineku kogu Eesti tervishoiule.

Reformierakonna ainuvalitsuse meelevaldne otsus võtta haigla rajamiseks planeeritud 280 miljonit eurot Euroopa Liidu toetusraha, oli viimaste aastakümnete kõige tervishoiuvaenulikum samm. Uuel valitsusel tuleb kiiresti teha vigade parandus ning riigi eelarvestrateegias aastateks 2023–2026 haigla rajamiseks vajalikud summad ette näha.

Tervishoiutaristu uuendamine üle riigi

Viimastel aastatel on Euroopa Liidu rahastuse toel valminud kümneid tänapäevaseid tervisekeskuseid ning toetasime ka haiglahoonete korrastamist ja uute isolatsioonipalatite ehitamist. Peagi algavatel riigieelarve läbirääkimistel tuleb kindlasti leida vajalikud vahendid Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku uue hoone ehitamiseks, Ida-Viru keskhaigla Ahtme aktiivravikorpuse II ehitusjärgu ning Viljandi haigla uue hoone ehituse kallinemise ja psühhiaatrilise sundravi hoone rekonstrueerimise rahastamiseks.

Kõigi oluliste investeeringuvajaduste kohta koostasime juba kevadel konkreetsed rahataotlused riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste jaoks.

Viienda koroonalaine ületamine

Koroonapandeemia on maailmale õpetanud, et meil tuleb olla valmis ebameeldivateks üllatusteks ja vajadusel kiiresti reageerida.

Juba eelmiste valitsuste püstitatud eesmärk hoida ühiskond võimalikult avatuna on õige, kuid selle eelduseks on tervisesüsteemi, inimeste ja ettevõtete igakülgne toetamine ning eeskätt riskirühmade vaktsineerimine.

Raviteenuste kättesaadavuse tagamiseks mistahes tervisemuredega patsientidele tuleb pakkuda motiveerivat töötasu meie pühendunud tervishoiutöötajatele nii haiglates kui ka esmatasandil ning jätkata juba alustatud investeeringutega tervishoiuasutuste nakkusohutumaks muutmiseks.

Avalikkusele soovituste andmisel või riiklike meetmete kehtestamisel tuleb arvesse võtta eelmise ja praeguse teadusnõukoja liikmete, terviseameti ning rahvusvaheliste terviseorganisatsioonide ekspertiisi.

Mammobusside selle aasta graafik Harjumaal
Omavalitsus Bussi asukoht Alates Kuni
Keila Keila Tervisekeskus, Paldiski mnt 17 18.07.2022 05.08.2022
Tallinn Rocca al Mare, McDonald’si kõrval, Paldiski mnt 102 08.08.2022 12.08.2022
Paldiski Konsumi parkla, Rae 38 8.8.2022 11.08.2022
Tallinn Pelgulinn, Pelgulinna sünnitusmaja ees, Sõle 23 15.08.2022 19.08.2022
Saue Saue, Saue vallavalitsuse parkla, Kütise 8 8.15.2022 18.08.2022
Maardu Rahvamaja ees, Karjääri 4 22.08.2022 26.08.2022
Kehra Kehra, Sõpruse väljak ja staadion, staadioni parklas 29.08.2022 02.09.2022
Kose Kose, avalik parkla, Pikk 12 8.29.2022 01.09.2022
Kuusalu Kuusalu, tervisekeskuse ees, Kuusalu tee 33 9.5.2022 07.09.2022
Loksa Bussijaam, Tallinna mnt 49 9.12.2022 14.09.2022
Tallinn Rocca al Mare, McDonald’si kõrval, Paldiski mnt 102 14.11.2022 18.11.2022
Tallinn Pelgulinna sünnitusmaja ees, Sõle 23 21.11.2022 25.11.2022
Tallinn Järve (koht täpsustamisel) 28.11.2022 02.12.2022
Tallinn Lasnamäe Centrumi ees, Mustakivi tee 13 05.12.2022 16.12.2022
Tallinn Lasnamäe, Medicum AS, Punane 61 19.12.2022 30.12.2022

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.