Terve Harku valla eest! (0)

Vytautas Martinonis: räägime räägime vee- ja kanalisatsioonihinna alandamisest.
Kandidaat nr 168.

Täna on veeteenuse hind Harku vallas üks kõrgemaid Eestis ja minu soov on olukorda elanike jaoks parandada. Esiteks on võimalik langetada hinda teenuse lubatud kasumi arvelt. Alustada on võimalik hinna langetamisega ligi 30 senti kuupmeetri kohta. Teine võimalik hinna langetamise komponent on veeteenuse hinna sisendid ehk kulud. Selleks peab aga tegema detailsema analüüsi, mille tulemustest saab planeerida edasisi tegevusi.

Konkurentsiamet on kinnitanud hinnad kahes OÜ Strantumi tegevuspiirkonnas: Tiskre-Harkujärvel ja mujal (v.a Tiskre-Harkujärve). Kõige suurem mõju tarbijaile oli esimeses piirkonnas, kus hinnatõus oli üle 200%.

Erinevatele piirkondadele ei pea kehtestama sama veeteenuse hinda, võimalikele alternatiividele peab vastuse andma juba eespool mainitud analüüs.

Silmas tuleb pidada, et Harku valla ÜVK (ühisveevärk ja -kanalisatsioon) arengukavasse on tulevastel aastatel sisse planeeritud veeteenuse hindade jätkuv tõus ning järgnevas tabelis on tulevaste aastate käibemaksuta tariifid € / m3 kohta.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
vesi 1,47 1,47 1,47 1,47 1,69 1,69 1,69 1,69 1,94 1,94 2,14 2,38
kanalisatsioon 2,43 2,43 2,43 2,43 2,79 2,79 2,79 2,79 3,21 3,21 3,54 3,96

 

See tähendab, et juba järgmine volikogu koosseis peaks hakkama taas veeteenuse hinna tõstmist arutama. Seetõttu pean oluliseks vaadata üle Harku valla ÜVK kava. Võimalik, et plaanid on liiga ambitsioonikad. Sel juhul ei tule kaasa minna ülemäärase tariifide tõusu plaaniga, vaid see ringi teha.

Harku vallas on palju nn suvilaühistuid, millel on oma veevärk ja puurkaevud. Neid on endiselt võimalik kasutada ja sealt saab võtta suvise kastmisvee. Tasuta ja vee-erikasutusloa nõudeta vee tarbimiseks on veekasutamise piirang 5 m3 ööpäevas ja 150 m3 kuus. Seetõttu on minu lubadus loobuda vallapoolsest nõudest sulgeda puurkaevud – nii saavad aiandushuvilised mõistlikus koguses kastmisvett tarbida ilma OÜ Strantumi kanalisatsiooni maksumuseta. Selliselt tarbitav veekogus ei ole ohuks meie põhjaveeressursile ja ainult vihmaveele lootma jääda ka ei saa. Lisaks on selline otsus tarvilik kriisiolukordadeks, mil tsentraalne veevärk võib olla rivist väljas.

Vallal tuleb edasi töötada esiteks selle nimel, et Vääna-Jõesuu ja Suurupi piirkonnas liituksid ÜVK-ga võimalikult kiiresti ka seni ca 1000 mitteliitunud kinnistut ning see omakorda mõjutaks veeteenuse hinda ülejäänud tarbijatele soodsas suunas – mida rohkem tarbijaid, seda madalamal on hinda võimalik hoida. Teiseks on oluline, et nendes piirkondades püsivalt elavad inimesed ennast ka valla elanikuna registreeriksid, mis tooks täiendavat maksutulu, rahastamaks valla omaosalust tulevastes ÜVK projektides.

Praegu on vald põhjavee liigset tarbimist piiranud sellega, et ei ole veemõõtjaid tarbe- ja kastmisveele ning viimasele lisandub seega kanalisatsioonitasu. Head lahendust ei ole, aga üks võimalus oleks kehtestada veehinnale astmelised tariifid. Kahe veemõõtjaga lahendust saaks sel juhul tulevikus rakendada ja piiratud oleks põhjavee kasutamine ülemääraseks kastmiseks.

Praegu jäävad kohalike omavalitsuste käed selles osas lühikeseks, sest seadusandlus ei võimalda täna vee-ettevõtetel tarbijatele astmelist tariifi rakendada. Selle osas on vajalik omavalitsuse lobitöö riikliku seadusandluse suunal, et selline võimalus loodaks.

Eesmärgid järgmiseks valitsemisperioodiks:
vesi ja kanalisatsioon soodsamaks
tänavavalgustus korda
toetused toekamaks
ühistransport paremaks
jah loodussõbralikkusele
ei linnastumisele

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.