TEEME SELGEKS: Mida ja miks tahab Risti kogudus riigilt tagasi? (0)
Article title
Risti kirik.

Harju Elu küsimustele vastas EELK Risti koguduse juhatuse aseesimees Marko Paloveer.

Mida taotleb Risti kogudus kohtu kaudu riigilt enda omandisse?

Risti kogudus soovib enda omandusse saada aastatel 2010–2011 arheoloogilise kaevamise käigus välja tulnud mündileidu, kuhu kuulub 1197 münti. Riik on seisukohal, et mündid kuuluvad riigile. Kogudus on seisukohal, et mündid kuuluvad kogudusele ning erimeelsus tulebki kohtus selgeks vaielda.
Teiseks soovib Risti kogudus saada tagasi enda valdusesse Võidukaaregruppi ehk praegu Nigulistes olevat kolme puitskulptuuri ristilöödud Kristusest, neitsi Maarjast ja apostel Johannesest. 1959. aastal viidi need Risti kirikust restaureerimisele ning tänaseni pole kogudus neid endale tagasi saanud.
Hagi esitasime sisse eelmisel kolmapäeval, kohus tutvub materjalidega ja määrab siis eelistungi aja.

Kas n-ö rahumeelsed läbirääkimised pole vilja kandnud, et peab alustama kohtuteed?

Müntide osas on kohtutee loogiline ja kõige tsiviliseeritum samm, kuna sarnast õiguspraktikat Eestis pole ning kui ühes vaidluses on kaks eri arvamustel olevat osapoolt, saabki küsimusele anda õigusliku hinnangu kohus. Kujude osas on Risti kogudus püüdnud riigiga dialoogi pidada, et aastasadu Risti kirikus paiknenud Võidukaaregrupp sinna tagasi jõuaks, ent riik ei ole nõus kujusid tagasi andma.

Kui kogudusele on kohtotsus soodne, siis kuidas tagatakse mündikogu ja kunstivarade sälimine ning turvalisus?

Müntide osas on eelkõige oluline selgeks vaielda, kellele need kuuluvad. Kui kohus otsustab, et need kuuluvad Risti kogudusele, siis järgmine samm on tõepoolest mõelda, kuidas neid hästi kaitsta, kuid koguduse soov on, et neid oleks võimalik ajaloohuvilistel ka vaadata. Risti kirikus hetkel nende hoidmiseks kohta pole, kuid ajaloolisi esemeid on üle Eesti kirikutes välja pandud päris palju. Valvega vitriinide ja muude turvaelementide tekitamine käib samamoodi nagu igas teises muuseumis. Üks võimalus on need ka kuhugi muuseumi vaatamiseks deponeerida.
Igasuguste museaalide üks suur vaenlane on kindlasti niiskus. Risti kirikus valitsevad täna ideaalilähedased niiskustingimused, kuna koostöös TTÜga on kirikusse paigaldatud automaatne niiskuse jälgimise ja kohaldamise süsteem. Kirikus on veelgi mitmeid esemeid, mis vajavad õiget keskkonda, näiteks orel, lae- ja seinamaalingud, 17. sajandist pärit puidust kantsel ja puust rahapakk ja palju muudki.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.