Tankla on, aga ligi ei pääse (0)
Kuusalu aleviku kõrval Tallinna-Narva maantee viaduktil asub Alexela tankla. Kuigi tankla paikneb Kuusalu kirikust 450 m kaugusel, tuleb sinna autoga pääsemiseks läbida ligi kaheksa kilomeetrit.

Kuusalu inimestel on mure. Nimelt pääseb Alexela tanklasse vaid mööda Tallinna-Narva maanteed. “Need, kes tulevad alevikust, ei pääse tanklasse. Sinna ei pääse ka need, kes tulevad Narva poolt,” kirjeldab olukorda anonüümsust palunud kohalik, kes puutub olukorraga igapäevaselt kokku. “Et alevikust tanklasse pääseda, selleks peab sõitma ligi neli kilomeetrit Kiidu, kus saab teha ümberpöörde, ja sealt neli kilomeetrit tagasi sõitma. Palju lihtsam ja loogilisem oleks, et nii Narva poolt kui ka Kuusalu aleviku poolt tulijatel oleks tee, mis viib rambilt otse Alexela tanklasse,” ütleb ta. Sellist lahendust aga ei luba maanteeamet, sest siis halveneks liiklusohutus.

Täna otsivad inimesed tanklasse otseteid, tekitades maanteel liiklusohtlikke olukordi. “Tegelikult sõidetakse nii, et Narva poolt tullakse tanklasse üle muru. See on levinum viis. Teise võimalusena tagurdatakse mööda maanteed tanklasse,” seletab anonüümne allikas.

Osa inimesi jätab auto tankla taha rambile ja tulevad jalgsi kanistritega kütust võtma. Kanistriga käijate kõrval leidub ka neid, kes tulevad kukalt kratsides tanklasse ja küsivaid juhiseid, kuidas tanklasse sõita. Nende üllatus on suur, kui kuuldakse, et selleks tuleb maha sõita ligemale kaheksa kilomeetrit.

Sobivat lahendust pole

Probleem on olnud üleval aastaid ja kõik osapooled on sellest teadlikud – Kuusalu vallavalitsus, maanteeamet ja AS Alexela Oil –, kuid täna sobivat lahendust ei ole. Valla seisukoht on, et tankla rajamine on ettevõtluse küsimus. “Kohalik omavalitsus on läbi planeeringu kehtestamise teinud võimalikuks ettevõtjatele tankla rajamiseks Kuusalu aleviku sissesõidutee äärde. Täna pole minu teada keegi soovi avaldanud,” ütleb Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi.

Vald on pidanud läbirääkimisi Alexela esindajatega, kes samuti tunnistavad probleemi ja on otsinud lahendusi. “Oleme aastaid otsinud vastust küsimusele, kuidas Kuusalu aleviku elanikud saaksid tankida Alexela tanklas, kuna tänane Alexela Kuusalu tankla on ehitatud eeskätt maanteel sõitjatele. Oleme erinevaid võimalusi otsinud nii maanteeameti kui vallaga läbi rääkides, kuid ühtegi majanduslikult mõistlikku lahendust ei ole selle aja jooksul esile kerkinud. Senine parim lahendus oli projekt, kus Alexela tankla oleks kerkinud Kuusalu Grossi poe parklasse, ent paraku ei olnud sellest huvitatud kohalikud elanikud,” rääkis Alexela Group OÜ kommunikatsioonijuht Norbert Kaareste.

Vallavanem Kirtsi on põhjustest teadlik. “Seda ei soovinud kohalikud elanikud. See ongi põhjus.” Kirtsi annab mõista, et tankla rajamine on eelkõige äriküsimus. “Tegemist ei ole tuletõrje või arstiabiga, mis on inimestele eluliselt olulised. Uus tankla tekib Kuusallu, kui see on mõnele ettevõttele kasumlik,” nendib ta.

Tankla vajab uut kohta

Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Andres Urmi sõnul on arutatud erinevaid ettepanekuid, kuidas alternatiivselt tanklani jõuda. “Paraku ei ole tankla asukohast lähtuvalt leitud liiklusohutuid ning kasutusmugavust tagavaid lahendusi,” sõnab Urm, kelle sõnul on tankla tegevus seotud rendilepinguga, mis lõpeb 2023. aastal. “Maanteeamet on seisukohal, et rendilepingut ei pikendata,” lisab Urm.

Mis puutub liiklussõlme ohutuse parandamisse, siis maanteeamet plaanib teha vajalikke investeeringuid nii käesoleval kui ka järgneval aastal. “Peamiselt on liiklusohutuse parandamiseks kavas paigaldada piirdeid, mis vähendaksid ka võimalust liiklusohtlike manöövrite sooritamiseks, mis on piirkonnas sage tegevus,“ selgitab Urm.

HANNES KULLAMÄE
Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht

Ükski liiklusrikkumine ei ole aktsepteeritav ning nimetatud kohtades on pöörde tegemine keelatud. Kui korrakaitsjad rikkumist näevad, siis sellele ka reageeritakse. Antud teelõigul on kiirused suured ning ootamatu pöörde sooritamine jätab teistele sõidukijuhtidele liiga vähe aega reageerimiseks ja hoo aeglustamiseks, tekitades äärmiselt liiklusohtliku olukorra.
Perioodil 2011–2016 on Kuusalu viaduktil registreeritud 10 rikkumist, mis on seotud tagasipöördega selleks mitte ettenähtud kohas või sõiduki juhtimist ühesuunalisel teel vastassuunavööndis.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.