Tallinna Vesi venitab Sauel vee hinna alandamisega (0)
Article title
Maldon Ots koduaias. Valge majake tema selja taga on üks kolmest Saue linna joogiveepumplast. FOTO: Andres Tohver

 

Ehkki riigikohus nõudis vee hinna alandamist Saue linnas juba 2017. aasta detsembris, ei ole Tallinna Vesi seda Sauel siiani teinud. Vaidlus konkurentsiametiga kestab.

Saue ühendvalla veevarustuse eest hoolitsevad kaks ettevõtet. “Saue linnas on Tallinna Vesi AS, mujal vallas käesolevaks hetkeks vallale kuuluv vee-ettevõte Kovek AS,” teatab vallavanem Andres Laisk.

“Tallinna Vesi teguseb Saue linna piirkonnas vee-ettevõtjana 2009. aasta otsuse alusel. Kokku on sel alal orienteeruvalt 80 kilomeetrit vee- ja reoveetorustikku. Piirkond saab joogivee puurkaevudest, reovesi juhitakse Tallinna Vee Paljassaare reoveepuhastusjaama,” selgitab Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Elis Randver.

Hinna langetamine venib

Kodukliendile maksab Saue linnas ühisveevärgist võetud vee kuupmeeter käibemaksuga 1,14 eurot, ärikliendile 2,78 eurot. “Need hinnad on kehtinud kümme aastat külmutatud tasemel,” ütleb Randver.

Rahulolematust ilmutavad eeskätt ärikliendid. Sauel tegutseva masinatootja Sami AS juhatuse liikme Gert Jugala sõnul tarbib tema ettevõte 135 kuupmeetrit vett kuus. “Tundub, et viimasel ajal on kvaliteet langenud,” arvab ta.

Vee hinna kohta lisab Jugala: “Alati võiks kõike odavamalt saada ja vee hind peaks olema sama, mis eratarbijatele. Miks peaks ettevõtted sama asja eest rohkem maksma?”

Riigikohus otsustas juba 17. detsembril 2017, et konkurentsiamet ei pea järgima Tallinna Vee ja Saue linna vahel 2009. aastal sõlmitud kokkulepet ning Tallinna Vesi peab esitama konkurentsiametile uue tariifitaotluse. Ehk teisisõnu – alandama hinda.

Hinnaläbirääkimised Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahel edenevad visalt. 2. septembril 2019 esitas Tallinna Vesi konkurentsiametile järjekordse taotluse. “Hetkel on tariifitaotlus konkurentsiametis ülevaatamisel ja see alles selgub, kas ja millal konkurentsiamet otsuse teeb,” väidab Randver.

Kui palju vee hind ikkagi alaneb? “20 protsenti on keskmine hinna muutus. Seda me ei saa öelda, millistele kliendigruppidele, millistele piirkondadele millist hinda kinnitatakse,” jääb Randver ebamääraseks.

Takistab investeeringuid?

Igaüks ei ole Sauel Tallinna Vee suhtes kriitiline. “Varem oli mul enda puurkaev, see oli küll rauda ja möginat täis,” ütleb Tammetõru tänava elanik Maldon Ots. Üks Tallinna Vee kolmest Saue linna joogiveepumplast jääb otse tema kõrvalkrundile.

Otsa sõnul ei ole vesi Sauel kallis. “Me tarvitame niivõrd vähe. Kuus kulub viis kuupmeetrit vett. Kvartaalne arve on paarkümmend eurot. Võrreldes elektriga see vesi on ikka väga odav ressurss. Talvekuudel läheb elektri peale 200–300 eurot. Meil on elektriküte.”

“Sellel hinna alandamise otsusel on kaks otsa. Eelkõige Saue linnas on probleem vaeginvesteeringutega, mida Tallinna Vesi AS-ilt tuleks temale kuuluvate võrkude renoveerimiseks ja arendamiseks teha, et tagada linna ja selle lähipiirkondade vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkus,” arvab Saue vallavanem Andres Laisk.

Vallavananem lisab: “Kunstlikult madalaks surutud hind võib esmapilgul tunduda hea asi, aga investeeringute perspektiivis muudab olukorra hullemaks.”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.