Taheti parimat, kuid prügiveo hind hoopis tõusis (0)
Article title
Jõelähtme prügila. Foto Signe Valdmann
13. aprillil 2018 kirjutas Harju Elu, et Jõelähtme, Raasiku ja Kiili vallas ähvardab prügiveo hind tõusta 33 protsenti. Vallad tegid katse teenusepakkujat vahetada, aga jõudsid ringiga jälle sama teenusepakkuja juurde ning maksavad nüüd veelgi enam.

Vastavalt eelmisele lepingule sai AS Eesti Keskkonnateenused (EKT) Kiili, Jõelähtme ja Raasiku vallas jäätmeveo ainuõiguse 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2019. Probleemid tekkisid eelmise aasta kevadel, kui EKT soovis prügiveo hinda tõsta 33 protsenti. Teenustasude muutmise taotluse esitas EKT 25. jaanuari 2018.

“Hinnatõusu taotluse põhjuseks oli käitluskulude kasv enam kui 64 protsenti. Kütuseaktsiisi ja maailmaturu hindade kasvu tulemusel on kasvanud kütusehind pakkumise esitamise ajaga võrreldes 25 protsenti. Samuti lisandus 2018. aastal veokite teekasutuse maks,” väitis EKT juhatuse liige Bruno Tammaru eelmise aasta aprillis Harju Elule.

Vallad rahulolematud

Kolmest vallast kõige suuremat rahulolematust näitas üles Raasiku. “Teenuse kvaliteet on jätkuvalt halb,” kirjutas Raasiku vallavanem Andre Sepp märtsis 2018 valla Facebooki. Vallavalitsus tegi Harjumaa Ühisteenuste Keskusele ülesandeks kindlustada senise firmaga prügiveoteenus kuni uue leidmiseni ning nõudis ühtlasi uut konkurssi vallale uue prügivedaja leidmiseks.

Kiili oli leplikum. “Kiili vald oleks valmis jätkama senise prügivedajaga ja aktsepteerima ka hinnatõusu. Meile on oluline see, et teenus toimiks tõrgeteta ja et ei tekkiks järjekordset ajutist vabaturu segadust,” teatas vallavanem Aimur Liiva aprillis 2018 Harju Elule.

Jõelähtme vald juhtis eelmise aasta kevadel maakonnalehe tähelepanu asjaolule, et riigihankeseaduse alusel ei tohi hinnamuutus hankeperioodil ületada kümmet protsenti. Seetõttu koostas ka Jõelähtme uut prügiveo hankedokumenti.

Harjumaal täidab jäätmehooldusega seotud haldusülesandeid MTÜ Jäätmehalduskeskus (varasema nimega MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus), mis on Anija, Harku, Jõelähtme, Kose, Lääne-Harju, Raasiku ja Saue vallale kuuluv organisatsioon. Ülejäänud Harjumaa omavalitsused, sealhulgas Kiili, selle ridadesse ei kuulu.

Jäätmehalduskeskuse tegevjuhi Tõnu Tuppitsa sõnul kuulutas Jäätmehalduskeskus välja uue riigihanke jäätmeveoteenuse osutaja leidmiseks Jõelähtme ja Raasiku valdades 18. juulil 2018. Kiili vald avaldas oma hanke riigihangete registris mõnevõrra hiljem ehk 6. septembril 2018.

Võitis sama vedaja

Kõik kolm valda said kaks võistlevat pakkumist, millest ühe esitas AS Ragn Sells, teise AS Eesti Keskkonnateenused.

Kui Kiili vald tegi oma otsuse 6. novembril, siis Jõelähtme ja Raasiku 26. novembril. Võib tunduda üllatav, aga kõigis kolmes ostus võitjaks jällegi AS Eesti Keskkonnateenused. Nende pakkumus oli Ragn Sellsi omast lihtsalt viiendiku võrra odavam. Hankeperiood algab 1. märtsil 2019 ja lõppeb 28. veebruaril 2022.

Ehkki segaolemejäätmete äraveo eest peavad Jõelähtme, Raasiku ja Kiili valla elanikud nüüd maksma kaks korda rohkem, muutub jäätmete liigiti loovutamine elanikkonna jaoks mugavamaks ja odavamaks. “Materjali kaupa liigiti kogutud jäätmetest peame juba järgmiseks aastaks võtma kasutusele 50 protsenti,” selgitab Tuppits.

Tuppits toob näiteks biojäätmed. Kui varem maksis 140-liitrise toidujäätmete mahuti tühjendamine Jõelähtme ja Kiili vallas 1,14 eurot, siis alates 1. märtsist kõigest 0,46 eurot.

TEAVE: Segaolmejäätmete hinnakirves
• Eeldatav aastane jäätmete maht Jõelähtme vallas on 2000 tonni, Raasiku vallas 1200 tonni ja Kiili vallas 1300 tonni. Jõelähtme vallas viiakse jäätmed ära 1700 aadressilt, Raasiku vallas 1200 aadressilt ja Kiili vallas 2000 aadressilt. Jäätmetest üle 90 protsendi moodustavad praegu segaolmejäätmed.
• 2017. aastal maksis maksis Jõelähtme, Raasiku ja Kiili vallas segaolmejäätmete kuni 10 kilo kaaluva koti tühjendus koos käibemaksuga 0,72 eurot, 4,5-kuupmeetrise mahuti tühjendamine 32,29 eurot.
• Alates 1. märtsist 2019 maksab Jõelähtme ja Raasiku vallas segaolmejäätmete kuni 10 kilo kaaluva koti tühjendus koos käibemaksuga 1,62 eurot, 4,5-kuupmeetrise mahuti tühjendus koos käibemaksuga 72,74 eurot. Kiili vallas maksab nüüd segaolmejäätmete kuni 10 kilo kaaluva koti tühjendus koos käibemaksuga 1,79 eurot, 4,5-kuupmeetrise mahuti tühjendus koos käibemaksuga 80,41 eurot.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.