Suplushooaeg avatakse 56 supluskohas (0)
Article title
Suplushooaeg toob palju rõõmu. Foto: Pixabay

Suplushooaeg avatakse tänavu 56 supluskohas, kus toimub veeseire maist augustini.

Teisipäevast algab Eestis ametlik suplushooaeg, mis kestab augusti lõpuni. Ametlik hooaeg avatakse supluskohtades, mis on hooldatud ja korrastatud, tagatud on ujujate ohutus, olemas on info vee kvaliteedi ja valdaja kohta.

Lisaks veekvaliteedile jälgitakse, et vees ei oleks jäätmeid, prügi, õli ega sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid.

Ametlik hooaeg avatakse Järvamaal ja Tartumaal seitsmes supluskohas, Harjumaal ja Ida-Virumaal kuues, Hiiumaal ja Pärnumaal viies, Jõgevamaal ja Valgamaal neljas, Läänemaal ja Võrumaal kolmes ning Lääne-Virumaal, Saaremaal ja Viljandimaal kahes suplemispaigas. Kõigist neist ujumiskohtadest on võetud esimesed proovid ja tulemuste põhjal on veekvaliteet hea.

Lisaks supluskohtadele tehakse veeseiret ka teistes avalikes veekogudes. Kokku jälgitakse suplusvee olukorda enam kui sajas supluskohas või avalikus veekogus. Harjumaal kontrollitakse vee kvaliteeti 29 veekogus, Tartumaal 19, Järvamaal 11, Ida-Virumaal kümnes, Pärnumaal ja Hiiumaal seitsmes, Jõgevamaal neljas, Valgamaal ja Lääne-Virumaal viies, Viljandimaal ja Võrumaal neljas, Läänemaal ja Saaremaal kolmes ning Raplamaal ühes veekogus. Põlva järve rannas sellel aastal hooaega ei avata, sest alustatakse Põlva järve paisu silla ja hüdrotehnilise rajatise ümberehitust.

Kõigi supluskohtade ja avalike veekogude suplusvee seireandmed avalikustatakse terviseameti lehel aadressil http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV .

Rohkem infot supluskohtadest leiab veebiaadressilt https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/suplus-ja-ujulavee-ohutus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.