Sotsiaalne õiglus Kuusalu moodi (0)
Märtsi algul lõi Kuusalu valla volikogu liige, tuntud telenägu, kohaliku omavalitsuste valimistel 89 häält kogunud Emil Rutiku lahku Kuusalu võimuliidust Ühine Kodu. Põhjus: kahtlus kohaliku ajalehe Sõnumitooja erapooletuses.

Mitmetest telesaadetest tuntuks saanud Emil Rutiku leidis oma endistele võitluskaaslastele kirjutatud kirjas, et vaatamata kohaliku lehe suurenenud toetusele Kuusalu valla kassast ja lehe toimetuse mitmetele lubadustele kajastada kohalikku elu objektiivselt, ei tee Sõnumitooja seda ometigi. Emil Rutiku tõi oma pöördumises ära ka Salmistu külavanema Toivo Lepiku kirja vallavalitsusele. Alljärgnevalt need read:

“Üks põhjustest mitte jätkata tööd külavanemana on see, et meie valla ajaleht on ebaaus ja vastik. Tegin isegi pöördumise pressinõukogule, kui kirjutati muudest küladest, aga pealkiri oli Salmistu suhtes negatiivne. Sisus aga mitte sõnagi Salmistust. Kuna protsess on keeruline, lõin käega. Avaldati isegi küla personaalpensionäri kiri minu kui külavanema mõnituseks, minult kommentaari ei küsitud.”

Kauaaegne Salmistu külavanem toob välja põhjuse, miks tema arvates Sõnumitooja nii ühepoolselt kohalikku elu kajastab. Ta kirjutab: “Vallavalitsusega on probleem, et paaril tegelasel on meie külas huvid. Ja meie külakogu ei toeta alati neid.”

Et neid sõnadel tõsi taga, viitab kaudselt ka see, et Kuusalus võimul olev koalitsioon Ühine Kodu leidis võimule saades Sõnumitoojale toetuseks 7000 eurot, lisaks külavanematele Sõnumitooja tellimiseks 1500 eurot. Need andmed läkitas Harju Elu toimetusele Kuusalu valla volikogu liige, revisjonikomisjoni esimees Sulev Valdmaa.

Kiri toimetusele

Sulev Valdmaa kirjutab: “Kuusalu vallas võimule tulnud valmisliit Ühine Kodu koos koalitsiooni kuuluva Reformierakonna nimekirjaga näikse arvavat, et valimisvõidu järel ongi kogu vallarahvas Ühise Koduse teki all. Et üksmeelt kõigile välja näidata, otsustas võimuliit eraldada piirkondlikule nädalalehele “Sõnumitooja” otseselt täiendaval 7000 eurot ja Riigikontrolli poolt taunitaval moel külavanematele välja tehtava “Sõnumitooja” tellimuse eest kaudselt veel 1500 eurot. /…/

Mis me selle eest saame? 5. märtsi “Sõnumitoojas” on suuremõõduline vallavanem Urmas Kirtsi portree ja selle ümber kiitev artikkel vallavalitsuse tublidusest. Niisugust poseerimist oli tarvis selleks, et anda vääriline vastulöök kõrvallehel märksa väiksemaformaadiliselt avaldatud sõnumile selle kohta, et rahva poolt valitud saadik Emil Rutiku taandas enda võimuliidust.
Taandas selle pärast, et ta taunib võimuliidu tegevust.

Mina vallaelanikuna tahaksin rohkem teada, miks Emil Rutiku ei ole nõus poliitikaga, mida võimuliit ajab. Oodanuks intervjuud temaga. Mida “Sõnumitoojas” pole, seda pole. Emil Rutiku, ja mitte ainult tema, teab, mis mahhinatsioonid on toimunud näiteks valmiva Kiiu lasteaia ehitamise käigus, kuidas on kinni mätsitud Riigikontrolli poolt 2012. aastal tuvastatud rikkumisi tehingutes nn seotud osapooltega.

Kuusalu valla rahval oleks ropu raha juurdelisamise eest väljaande eelarvesse õigus lugeda “Sõnumitoojast “ seda, mis vallas tegelikult toimub, mitte aga seda, mida võimulolijad tahavad, et rahvas usuks.

Missuguseks kujunevad tulevikus sooja- ja veekulud Kuusalu vallas ning kas need jätavad elamise siinkandis mõttekaks või miks ja missuguse elanikkonna rühma arvelt valla rahvastik pidevalt väheneb?”

Nii et mitte ainult endine külavanem ei kurda kohaliku lehe erapooletuse üle, sama kinnitab ka kauaaegne volikogu liige Sulev Valdmaa.

“Ühepoolne lähenemine ongi kogu aeg olnud Sõnumitooja tööstiiliks,” kinnitab Sulev Valdmaa.

“Lõin koalitsioonist lahku mitmel põhjusel,” räägib Emil Rutiku. Kaua aega on vallavalitsuses jutuks olnud valla tervisekeskuse töötajate palkade tõstmine. Nüüd on küll palkasid tõstetud, aga märksa enam neil, kelle palk olid niigi keskmisest kõrgem.

“On ju selge, et kui ühel inimesel on palk 600 eurot, teisel kaks tuhat, mõlemal tõstetakse aga 5 protsenti, siis esimesel tõuseb palk 30, teisel 100 eurot. Ebavõrdsus ainult süveneb,” hindab volikogu liige Rutiku koalitsiooni tegemisi. Palga pärast lahkus Kuusalu vallast hinnatud noorsootöö spetsialist.

“Viimase tõuke Ühisest Kodust lahkulöömiseks andis mulle aga ikkagi seesama Sõnumitooja rahastamispoliitika – vallavalitsus maksab lisaraha iseenda kiitmise eest.

Nõutakse lahkumist

Koalitsioon Ühine Kodu nõuab nüüd opositsionääri lahkumist volikogust. Seda ei kavatse Emil Rutiku aga teha.
“Mul on järjest enam toetajaid, just tuntud inimeste hulgas.
Toetust minu tegevusele on avaldanud Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp, AS Selver juhatuse liige Andres Heinver, filmimees Artur Talvik,” kinnitab kohalike omavalitsuste valimistel Kuusalu vallas 89 häälega kuuenda tulemuse teinud Emil Rutiku.

“Hindan väga Emil Rutiku tegevust kodanikuna, tema julgust tõstatada ka vallavolikogus meie riigi teravaima probleemi, süveneva ebavõrdsuse,” ütleb Artur Talvik.

“Vallavalitsus alustas täiesti valest otsast. Kõigepealt võinuks leida lisasissetulekuid, siis analüüsida, kellel vaja esmalt palka tõsta – et vajalik inimene ei lahkuks töölt – ning alles siis kergitada iseenda palka,” tõdeb valla volikogu eelarvekomisjoni liige, majandusmees Andres Heinver.

“Mõtlema peaks, mis oleksid need põhjused, mis inimesed Kuusalu valda elama tooksid? Rannaäärsed viimased metsad tahetakse arendajate poolt täis ehitada, vallavalitsus kipub toetama pigem arendajaid, oma inimestega ei taheta arvestada. Sellepärast teeb Emil Rutiku külakomisjoni esimehena ja volikogu liikmena tänuväärset tööd, üritab külavanemaid koos hoida ja aktiviseerida. Ta ei tohi alla anda, peab sirge seljaga oma ideede eest seisma,” arvab 30 aastat Salmistu külas elanud Sirje Potissepp.

Seda, et ühes suhteliselt tagasihoidliku elanike arvuga vallas omavahelised suhted nii sassi on läinud, peab ajutiselt Salmistu külavanema kohuseid täitev Sirje Potissepp kahetsusväärseks ja omavahelise suhtluse puuduseks.

Kas saab aga omavahelist suhtlemist parandada, kui vallavalitsus kohaliku ajalehe lihtsalt oma huvides kinni maksab?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.