Sõrve looduskaitseala moodustamine on käeulatuses (0)
Article title
Harku vallavanem Erik Sandla tulevasel Sõrve looduskaitselal.
Võitlus Harku valla loodusväärtuste kaitsmise nimel jõudis olulise verstapostini. Keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisler allkirjastas 16. aprillil 2800 hektarit hõlmava Sõrve looduskaitseala moodustamise menetluse.

Asja selgitab Harku vallavanem Erik Sandla

Kellelt on pärit idee moodustada Sõrve looduskaitseala?

Erik Sandla: See idee on üle 10 aasta vana. 2006. aastal asuti praeguses üldplaneeringus näidatud Sõrve tuumala täiendavalt uurima, et kas on selliseid looduskooslusi, mis annavad alust moodustada seal looduskaitseala. Kui tol korral esitati ettepanek keskkonnaministeeriumile, siis seal leiti, et riikliku looduskaitseala moodustamiseks on looduskooslust liiga vähe uuritud.

Meie üldplaneeringus on Sõrve tuumalal oluline keskne koht. See on meie looduse süda ja kopsud, kust hargnevad rohekoridorid ranna äärde ja mujale. Siis leidsime, et see vajab ikkagi riiklikku kaitset.

2018. aastal otsustasime uurida Sõrve looduskooslust uuesti ja põhjalikumalt. Tegin sellekohase ettepaneku Harku vallavalitsuse poolt ning volikogu planeerimis -ja keskkonnakomisjon toetas seda.
Vallavalitsus tellis uuringu Tirts ja Tigu OÜ-lt, kelle eestvedamisel tegelesid uurimisega kaheksa eluslooduse teadusvaldkonda ja eksperdid teadusühendustest. Selle aasta alguses jõudis lõppraport meieni ja uuringuga on kõigil soovijail võimalik valla kodulehel tutvuda.

Kui suur on Sõrve tuumala hektarites?

2006. aastal tehtud esialgne ettepanek nägi ette võtta kaitse alla 2500 hektarit. Pärast loodusväärtuste hindamist korrigeeriti välispiiri nii, et kaitseala ulatuseks sai 2800 hektarit.

Millised Harku valla külad tulevase Sõrve looduskaitseala piiresse jäävad?

Looduskaitseala ulatub Sõrvest Murasteni ning on otsapidi ka Viti, Vahi, Ilmandu, Rannamõisa ja naabervalla Saue Vatsla külas. Suuresti hõlmab ala ka Liikva küla.

Mida Sõrve looduskaitsealal ikkagi kaitsma hakatakse?

Erinevaid looduskooslusi putukatest kuni taimedeni välja. Näiteks suursõralisi, aga ka ilveseid. Linde, näiteks erinevaid kakulisi. Erinevad seeni. Ala on eriti oluline ka seetõttu, et kaitseväärtuste uuringu käigus on leitud liike ja kooslusi, mille kohta varem andmeid ei olnud.

Millised majandustegevuse piirangud seoses looduskaitseala moodustamisega inimestele rakenduvad?

Looduskaitseala moodustamine kindlasti pärsib majandustegevust, aga vastavalt meie üldplaneeringule on Sõrve tuumalal juba praegu piirangud. Ehitustegevus ei ole seal lubatud, ehk ei lubata uut hoonestust, transpordikoridore, kaevandusi ega muud, mis kahjustab tervikut. Metsa on ostnud piirkonnas nii eraisikud kui juriidilised isikud, aga metsa majandamine välistab lageraie.

Meie praegune üldplaneering kehtib juba 2013. aastast, seda menetleti eelnevalt kümme aastat. Kõik need inimesed, kes seal omanikud on olnud, on saanud kaasa rääkida üldplaneeringu menetluse käigus.
Ei ole saladus, et piirkonnas on ka riigile vajalikke maavarasid, sealhulgas paekivivarud. Põrkuvad riiklikud ja kohalikud huvid. Oluline on, et loodusväärtused säiliksid ka tulevastele põlvedele, et Harku paekivikarjäär ei tuleks Saue valla poolt üle Harku-Rannamõisa tee Sõrve alale.

Kokkuvõtvalt tavalise külastaja jaoks ei ole tegemist reservaadiga, kus oleksid liikumispiirangud: kaitstavad loodusväärtused ja inimeste mõistlik looduskasutus käivad siin käsikäes ega sega üksteist, kuniks ei ole tegu pöördumatu mõjuga, mida kaitse ongi mõeldud ära hoidma.

Milline on olnud keskkonnaministeeriumi roll looduskaitseala menetlemisel?

Me oleme mitmed korrad kohtunud nii keskkonnaameti kui keskkonnaministeeriumi esindajatega. Keskkonnaamet uuris, kas on alust meie tööst tulenevalt Sõrve looduskaitsela moodustamise protsessi algatada. Nad edastasid oma info keskkonnaministeeriumile otsustamiseks.
Nüüd siis on keskkonnaministeerium jõudnud järeldusele, et alust on piisavalt. Täna (intervjuu on võetud 16. aprillil – A. T.) andis minister Siim-Valmar Kiisler allkirja Sõrve looduskaitseala moodustamise protsessile.

Kas Harku vallal on kavas veel mõni piirkond kaitse alla võtta?

Hetkel ma ei näe selleks vajadust. Teised piirkonnad on üldplaneeringuga hästi kaitstud.

Teave

Harku valla senised kaitsealad

Rannamõisa maastikukaitseala (65,6 hektarit)
Türisalu maastikukaitseala (27 hektarit)
Vääna maastikukaitseala (407 hektarit)
Naage maastikukaitseala (4,6 hektarit)
Muraste looduskaitseala (140,5 hektarit)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.