Sõjamuuseum kogub 1990. aastate Kaitseliidu pärandit (0)
Article title
Kaitseliidu 100. aastapäeva näituse avamine sügisel 2017 Keilas raamatukogus. Esemeid näitas Saue kompanii pealik, nooremleitnant Jüri Pääsuke. Foto Allar Viivik

Viimsis tegutsev Eesti sõjamuuseum otsib kogumiskampaania korras kõikvõimalikke 1990ndate alguse Kaitseliiduga seotud esemeid ja materjale. Organisatsiooni taasülesehitamise põnev ajalugu ei tohi järgnevatele põlvedele kaotsi minna.

Sõjamuuseum kutsub inimesi üles annetama kõike taastatud Kaitseliidu algusaegade ajalooga seotut, mis vähegi tundub säilitamist väärt – riideid, jalanõusid, vormielemente ning muud isikliku varustuse juurde kuuluvat; samuti aumärke, sümboolikat, dokumente, trükiseid, fotosid, videoid, päevikuid, kirju; ka relvi jne. Loetelu ei ole lõplik ning oluline on lugu, mis asjal rääkida on. Ajaloo seisukohast võib väga väärtuslikuks osutuda kõik alates vormijakist kuni tulemasinani välja.

“Kindlasti oskab iga kaitseliitlane ise kõige paremini oma organisatsiooni ajalugu nii-öelda ära tunda,” julgustas sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. “Palume üle vaadata oma kapid, sahtlid, voodialused, pööningud ja suvilad,” pani ta südamele.

Õige koht muuseumis

Kogumiskampaania esimese annetuse sõjamuuseumile tegi teisipäeval, 10. novembril Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi: Elva malevkonna omaaegse kodukorra ja oma esimese Kaitseliidu käiselindi.

“Mulle endale on need esemed märgilise tähtsusega – eeskätt käiselint, mida olen aastaid Kaitseliidu üritustel kandnud,” selgitas 1990. aastal Kaitseliidu taasasutajate hulka kuulunud Ühtegi annetuse tausta.

“Eesti Sõjamuuseum on see koht, kuhu Kaitseliidu ajalooga seotud esemed peaksid kuuluma. Mistõttu kutsun üles kõiki staažikaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid oma asjades inventuuri tegema ja meie ajalooga seotud asju muuseumile annetama,” ütles Kaitseliidu ülem.

Sooviga sõjamuuseumile annetust teha, võib pöörduda oma kodukoha Kaitseliidu maleva või otse sõjamuuseumi peavarahoidja Airi Hermi poole.

Kogutakse veebruarini

Kaitseliit on olnud algusest peale ise väga teadlik oma ajaloo jäädvustamise olulisusest. Kaitseliidu ajalookogu, niinimetatud Kaitseliidu muuseum asutati 21. mail 1998 ja sinna kuulub enam kui 10 000 museaali. Vastavalt kahe organisatsiooni vahelisele kokkuleppele on praegu käimas kogu üleandmine sõjamuuseumile, mis hoolitseb selle korrastamise ja kaasaegsete säilitustingimustega hoidlasse paigutamise eest.

Kolmapäeval, Kaitseliidu asutamise 102. aastapäeval alanud sõjamuuseumi kogumiskampaania eesmärgiks on säilitada taasloodud Kaitseliidu pärandit ning luua võimalused selle uurimiseks ja eksponeerimiseks. Kampaania aktiivne periood kestab Kaitseliidu taasasutamise 31. aastapäevani 17. veebruaril 2021.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.