Sisekaitseakadeemia ümberpaigutamine on märgiline samm (12)
Olen siseminister Marko Pomerantsi meeskonnas olnud Ida-Virumaa tegevuskava 2011-2014 väljatöötamise juures ning üks selle tegevuskava osa nägi ette Sisekaitseakadeemia ümberpaigutamist Ida-Virumaale.

Visiooni sünni juures viibijana olen loomulikult selle poolt, et Ida-Virumaal oleks Eesti riigi kohalolu suurem. Hetkel on seoses Ukraina sõjaga ning Eesti julgeolekuametniku Eston Kohveri röövimisega teravamalt kui kunagi varem tõusetunud turvalisuse küsimused, mis puudutavad agressiivse idanaabri käitumist. Sestap on ideedele tõsta turvalisust Eesti idapiiril väga ebamõistlik vastu olla.

Kuid Sisekaitseakadeemia ümberpaigutamine ainuüksi ei anna kindlasti soovitud tulemusi. Küsimus on kompleksne ning hõlmab kindlasti peale kolimise haridus-, rahandus- ja majanduspoliitilisi otsuseid. Vastatud peavad olema küsimused: kust leida rahastus, kas praeguse hoone äramüümine on piisav? Milline on õppejõudude motivatsioonipakett, sest tõenäosus, et õppejõud ei soovi vabatahtlikult pealinnast ära Ida-Virumaale kolida, on täna väga suur.

Rohkem on vaja teha

Ida-Virumaa piirkonda iseloomustab pikaajaline tööstustraditsioon ning muudatused tootmisettevõtetes toovad alati kaasa terava tööhõive probleemi, mis on sealkandis kohati kriitilisem kui mujal Eestis. Ettevõtlusaktiivsus on seetõttu piirkonnas väga madal, ja see küsimus puudutab otsapidi hoopis hariduspoliitikat. Äärmiselt oluline oleks piirkonna konkurentsivõime tõstmine läbi majandusarengu, siis sooviksid ka eestlased sinna piirkonda peredega kolida. Need probleemid tõstavad kilbile sotsiaalsed probleemid, millele on samal ajal vaja lahendusi leida.

Ehk ma soovin öelda, et kui Eesti riigi kohalolu suurdendamisele ainult ühest aspektist keskenduda, ehk sisejulgeoleku poole pealt, siis sellest ei piisa. Riigistruktuure tuleb sinna igas eluvaldkonnas ümber planeerida ja ümber paigutada. See muudaks riigi tähelepanu ja kohalolu piirkonnas selgemini tajutavamaks.

Alustada tuleks riigieelarveliste vahendite planeerimisest, Euroopa Liidu struktuurfondide ja siseriiklike fondide oskuslikust ja süsteemsest kasutamisest. Taristu arendamine muudab piirkonna atraktiivsemaks investoritele. Turisminduse süsteemne areng toob rohkem külastajaid ja annab tööd teenindavale sektorile. See kõik omakorda parandab piirkonna konkurentsivõimet, atraktiivsust ja kiirendab majanduse arengut.

Eesti oluline osa

Üks aspekt, mida Ida-Virumaa puhul kindlasti tähelepanuta jätta ei tohiks, on jätkusuutliku keelepoliitika elluviimine. Õpetajate regulaarne eesti keele täiendõpe, erialase keele õpe peab muutuma nii kättesaadavaks ja vajalikuks, et õpetajad vabatahtlikult ennast arendada soovivad. Ida-Virumaa koolide isamaalise kasvatuse edendamise võimaluste loomine, riigikaitsekursuste korraldamine ja võimaluste olemasolu eestikeelse hariduse omandamiseks on vähemalt sama tähtsad asjad eelpooltoodud loetelule. Pedagoogilisel tööl olevate inimeste hoiakutel on siis väga suur tähendus.

Kuigi arvatakse, et oleme Ida-Virumaa venekeelse elanikkonna inforuumi kaotanud sootuks vene meediakanalitele, on eestikeelse info kättesaadavaks tegemine ja uute, riigisõbralike meediakanalite teke äärmiselt oluline. Inforuumi arendamist venekeelse elanikkonna suunal peab olema üks prioriteetidest.

Pehmete väärtuste kaudu eesti- ja venekeelse kogukonna sidumine, tegelemine inimestega läbi kultuurisündmuste, ühisürituste, kontsertide, on väga vägev ja vähekasutatud ressurss siiani. Eesti mastaabis oluliste kultuuri ja spordiürituste toimumine Ida Virumaal, kultuuriväärtuste ja- objektide renoveerimine, ka täiendavate võimaluste loomine kodanikuühiskonnaalgatuste tasandil seovad kogukonda ühtsemaks.

Sisekaitseakadeemia kolimisest sai nüüd pikk kirjeldus, mida kõike vaja Ida-Virumaa hoidmiseks ära on vaja teha. Eesmärk ei ole ju mitte Sisekaitseakadeemia kolimine, vaid Ida-Virumaa areng ühe Eesti olulise piirkonnana. Sellisena, et sealne kogukond tunneks end Eesti riigi olulise, mitte mahajäetud osana. Sidusana oleme tugevad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.