Sirje Toomla siirdub peagi Haabneemest Rocca al Mare kooli juhtima (0)
Article title
Sirje Toomla. Foto Andres Tohver

Alates Haabneeme kooli loomisest 2014. aastal kuni käesoleva suveni on seda juhtinud 53-aastane Sirje Toomla. Siiski on 31. juulil armastatud direktori viimane tööpäev Haabneemes, edaspidi jätkab ta Tallinnas Rocca al Mare kooli juhina.

Te olete lõpetanud psühholoogia eriala ning töötanud alushariduse valdkonnas alates 1989. aastast. Miks tegite te valiku just selliste erialade kasuks?

Ma olen tegelikult esimese hariduse pealt ju algklasside õpetaja. Psühholoogia võtsin pigem abiks selleks, et mõista paremini lapsi ja seda tööd.

Teid teatakse eeskätt Haabneeme kooli direktorina, aga enne seda töötasite te pikalt Viimsi koolis. Millised olid sealsed rõõmud ja mured?

Minu meelest oli Viimsi kooli väga suur pluss tema suurus, mis pakkus erinevaid võimalusi nii õpetajatele kui lastele. Seesama oli ka miinuseks, sest suurt kooli on keeruline hallata. Viimsi kooli pluss ja miinus peitub tegelikult ühes ja samas asjas.

2014. aasta kujunes teie ja ka Viimsi valla jaoks märgiliseks. Viimsi kooli õppehoonete baasil moodustati nii Haabneeme kool kui Randvere kool. Te kandideerisite Haabneeme kooli direktoriks ja osutusite valituks. Mis oli teie edu võti?

Ma olin selles majas nendesamade õpetajate, laste ja lapsevanematega töötanud. Viimsi kooli sees ma juhtisin seda õppehoonet tegevjuhina. Eraldiseisva Haabneeme kooli tekkides oli minu direktoriks saamine loomulik jätk.

Kui palju õpilasi ja õpetajaid kuue aasta eest sügisel Haabneeme koolis õppetööd alustas?

2014. aasta sügisel oli õpilasi 360, õpetajaid 32.

Millised olid uue kooli käivitamisel kõige suuremad väljakutsed?

Kõige suurem väljakutse oli tegelikult personal. Hea meeskond on kooli toimimise alus. Kooli juhi, kooli juhtkonna ülesanne on komplekteerida väga hästi toimiv meeskond, mis on motiveeritud töötama heade lastega, nii nagu see meil Haabneemes on õnnestunud.

Mis hetkel te taipasite, et Haabneeme kooli hoone jääb õppetöö jaoks kitsaks?

See koolimaja oli algselt ehitatud algkooliks. Meil puudusid tehnoloogiaõpetuse ruum, käsitöö ruum, keemia ja füüsika laborid, spetsiaalsed loodusklassid. Me saime aru, et oleks vaja juurdeehitust kõikide nende ruumide ja klassidega. Lapsevanemate soovil ja õpetajate kaasabil sai kool 2017. aastal täismahuliseks, kolme kooliastmega kooliks. Eelnevalt oli ta olnud ju kuueklassiline kool.

Milliseid takistusi tuli ületada, et Haabneeme kool saaks 2017. aastal juurdeehituse?

Tollel ajal küll mingeid takistusi ei tehtud, pigem tuli vallavalitsuse liikmetega väga täpselt läbi rääkida, kui suur juurdeehitus peaks olema, sest et nõudlus Haabneeme kooli järgi oli juba siis lastevanemate hulgas suur. Meie õpilaste arv kasvas pidevalt.

Kui palju õpilasi ja õpetajaid oli Haabneeme koolis eelmise aasta sügisel?

2019. aasta sügisel me alustasime Haabneeme kooli kuuendat tööaastat kummalisel kombel 666 õpilasega. See oli meie jaoks väga märgiline, sest meil alustas esimest korda majas 9. klass. Me valmistusime väga selleks õppeaastaks ja ka selle kooliaasta lõpetamiseks.

Õpetajaid on praegu meie majas 73. Kolmas kooliaste lisas meile väga palju väikesemahulisi õpetajakohti, sellepärast kasvas õpetajate arv suuresti.

Eelmise aasta sügisel oli ilmselt teie senise elu kõige raskem hetk. Reformierakondlasest Viimsi vallavanem Laine Randjärv vallandas teid 19. novembril direktori ametikohalt. Millega vallandamist põhjendati?

Vallandamist põhjendati usalduse kaotusega.

Esile toodi ühe õpetaja juhtum, kes olevat õpilasi väärkohelnud, füüsiliselt karistanud. Mis sellest õpetajast ja õpilastest on saanud?

Õpetajaga on töösuhe lõpetatud. Ma täpselt ei tea, mis toimetusi ta praegu teeb, aga õpilastega on tegeletud. Kooli psühholoog ja tugikeskus on selle klassiga tegelenud ja tänaseks on see klass õnnelikult lõpetanud kolmanda kooliastme ja valmis edasi minema.

Te pälvisite kooli hoolekogult ja õpetajatelt nii tugeva toetuse, et Randjärv ennistas teid 21. novembril ametisse. Mis tunded teid ametisse naasmisel valdasid?

Ma tulin tagasi ainult oma meeskonna ja kogu koolipere pärast. See toetus, see hoolimine tõi mind siia tagasi.

Ometi otsustasite te käesoleva aasta kevadel kandideerida Rocca al Mare kooli direktoriks. Mis põhjustel te jätate Viimsi valla ja lahkute Tallinna linna?

Üks põhjus on see, et ma ise tegelikult elan Tallinnas ja üsna pikk maa on käia Viimsisse. Aga teine põhjus… (mõtleb pikalt) Ma arvan, et see, mis on selle õppeaasta jooksul toimunud, vajab veidikene mõtisklemist ja ümbermõtlemist minu poolt.

Kellele te ulatate teatepulga Haabneeme kooli direktorina?

Minu suurim soov on, et Haabneeme kooli juhtimist jätkaks keegi, kes on Haabneeme kooli tegemistega eelnevalt kursis. Mul on hea meel, et praegu määrati koolijuhi kohusetäitjaks üks minu oma kooli õpetaja, juhtkonna liige, kes on siis seda juhtimist üle võtmas. Tema nimi on Vivika Kupper.

Kuidas tuleks teie arvates juhtida Haabneeme kooli järgmised kuus aastat?

Ma arvan, et samamoodi, nagu seda on siiamaani juhitud, aga kindlasti on Haabneeme koolis arengukohti.

Minu jaoks on kool nüüd valmis saanud selles mõttes, et meil on esimene lend lõpetanud, päris meie oma lend, kes alustas siin majas esimest klassi. Sellepärast on ka märgiline kooli olemus tänaseks kogu koolipere jaoks. Siit saab nüüd edasi minna meie õppetunde arvesse võttes ja uusi mõtteid juurde pannes. Küllap ka see on üks, mille pärast mul on täna võimalus öelda, et ma annan juhtimise üle kellelegi teisele.

Mõnes mõttes on kool suureks saamas. Nüüd tuleb teismelise põli siis.

Koolijuht, kes tervitab igal hommikul kooliuksel

Sirje Toomla juhtimisel on Haabneeme kool olnud väga heades kätes. Võib isegi öelda, et tema direktoriks oleku ajal on Viimsis antavas hariduses tehtud märkimisväärne hüpe. Selle kinnituseks on mitmel järjestikusel aastal Eesti parima alustavat õpetajat toetava kooli tunnustuse pälvimine.
Lastevanematele on Sirje Toomla kindlasti meelde jäänud igal hommikul kooliuksel õpilasi tervitades. Õpilased seevastu teavad, et koolijuht Sirje teab neid kõiki nimepidi ning tunneb nende käekäigu vastu siirast huvi. Oma kolleegidega oskab Sirje olla avatud ja avameelne, luues nii koostöötahet ja meeskonnavaimu.
Kui eelmise aasta lõpus üritas Viimsi vald ebaseaduslikult ja ebaõiglaselt Sirje Toomlast vabaneda, siis liitis võitlus kooli ja direktori eest kogukonda viisil, mida siinmail ei ole varem nähtud. On kahetsusväärne, et valla tegevus lõhkus usalduse koolijuhi ja koolikorraldaja vahel, mis päädis Sirje siirdumisega juhtima Eesti mainekaimat erakooli Rocca al Mares. Samas olen kindel, et tema poolt loodud tugev meeskond jätkab senitehtut viisil, mis lubab igal Haabneeme kooli lõpetajal saadud koolitarkuse üle uhke olla.
Lauri Hussar, lapsevanem

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.