Saviranna küla sai uued uhked trepid (0)
Article title
Saviranna küla uus trepp vaadatuna ülevalt alla ja alt üles. Fotod Signe Valdmann

Meie külal puuduvad munitsipaalmaad, mistõttu pole külaplatsi olnud võimalik rajada. Ühisüritused toimuvad ikka mererannas, kus on lahedasti puhkevõimalusi. Jaani-, muinas- ja muud tuled ning teised kokkusaamised toimuvad ikka mererannas.

Senine trepp, mis viis külast randa, oli aga amortiseerunud ja eluohtlikuks muutunud. Samas on randa laskuv astang kuni 45-kraadise tõusunurgaga, merepinnast kuni 16 meetrit kõrgemal. Selge, et ilma treppideta on mereranda laskumine jõukohane ainult alpinistidele.

Algsed trepid rajasid suvilaomanikud käepäraste vahenditega üle 40 aasta tagasi ning need olid tänaseks lagunenud ja eluohtlikud.

Külaelanike soov oli asendada need turvaliste, kauakestvate ja ajakohasest materjalist treppidega.

Kuna endine suvilakooperatiiv on muutunud osaliselt juba aastaringseks elamualaks, siis seda enam oli vaja kindlustada kõigile turvaline ligipääs kallasrajale ja puhkealale. See motiveeris mind kui külavanemat otsima rahastusallikaid ja alustama treppide rajamise projekti juhtimist.

Uued metallist trepid asuvad riigimaal ja kuuluvad Jõelähtme vallale. Keskkonnaametil puudusid vastuväited treppide uuendamisele, kuna need ei asu kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis.

Ehituse käigus paigaldati pinnasesse vajaliku suuruse ja pikkusega metallist kruvivaiad, mis puuriti pinnasesse ja mille külge monteeriti poltühenduste abil horisontaalsed metallist platvormid. Nende külge monteeriti omakorda kuni kümne tõusuastmega metallist trepimarsid.

Platvormid ja trepimarsid varustati turvaliste mõlemapoolsete metallist käsipuudega. Kõik metallosad tsingiti vastavuses välitingimustele nõutava pinnakattega.

Nüüd võib öelda, et aastast 2021 on Saviranna mereäärne looduskauni, puhta ja turvalise elukeskkonnaga küla, mis on hõlpsasti ligipääsetav nii maalt kui ka merelt ning kus külaelanikud väärtustavad elukeskkonda.

Tegevuskavas esile tõstetud eesmärk – mereranna juurdepääsuteede korrastamine tagamaks turvalise ligipääsu kallasrajale – sai lõpuks täidetud.

Teave

• Jõelähtme vald toetas rajamist 72 224,25 euroga.
• PRIA toetas projekti 56 577,92 euroga.
• Treppide arhitektuurse lahenduse tegi arhitekt Raimo Sau.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.