Saada vihje
Sauele tahetakse kirikut ehitada (0)
Article title
Saue koguduse ansambel laulmas jumalateenistusel päevakeskuses.
800 aastat tagasi alustati kristliku kuulutustööga Keilas ja selle ümbruses. Keilas tegutseb tänase päevani EELK Keila Miikaeli kogudus. Sellest eraldus 90 aastat tagasi omaette Rannamõisa kogudus Harku vallas ja tänavu 21. oktoobril ka Saue linnas. Septembris saadi ka kiriku ehitamiseks krunt.

EELK diakon emeeritus Anu Väliaho ütles, et luterliku korra järgi on Sauel teenistusi peetud alates 1. aprillist 2012. Seda ajast, kui eesti-soome abielupaar Anu ja Juha Väliaho saabusid tagasi Venemaalt 20 aasta pikkuselt misjonitöölt Ingeri Evangeelsest Luterlikust Kirikust Uurali mägede ja Volga jõe piirkonnast.

Misjonär Juha on pastorina ja Anu diakonina siiani teeninud Keila koguduse filiaalina tegutsenud Saue kogudust. “Praegu külastab kogudust paarkümmend aktiivset kirikulist, kellest 18 kirjutasid ühise avalduse EELK konsistooriumile omaette kohaliku koguduse registreerimiseks,” seletas Anu Väliaho.

Saue vabakogudus andis esimestel kuudel võimaluse viia teenistused läbi oma kirikus. Mõlema koguduse teenistused toimuvad aga kell 13 päeval ja sellepärast siirdusid luterlased juba 2012. aasta suvel Saue päevakeskusesse. “Keilas toimuvad luterikud jumalateenistused kell 11 ja nii jõuavad vaimulikud mõlematele teenistustele. Tasapisi kasvas kogudus Sauel ja paar aastat tagasi kerkis päevakorda küsimus oma pühakoja ehitamisest,” meenutas vaimulik. “Külastasime EELK peapiiskop Urmas Viilmaga Saue linnapead ja kohtusime linnaarhitektiga. Linnapead vahetusid ja Saue linnaga liitusid kokku teised vallad ja tulid suured muudatuste ajad,” lisas ta.

Krunt olemas

Luterlaste soovi saada linnalt maad võeti huviga kuulda. Aga otsuse maa eraldamiseks tegi Saue vallavalitsus tänavu 27. septembril. Krunt asub mõisa läheduses, Tule tänav 13 Mööbliaida ja Peetri Pizza vahel.

Kogudus plaanib ehitada 240-ruutmeetrise hoone, kus kirikusaalis oleks 100–120 istekohta. Tiibhoones asub väiksem saal piiblitundideks ning noorte- ja pühapäevakooli lastetööks. “Linnarahvas on avaldanud soovi, et kirikusaali võiks kasutada kammermuusika ja muu sobiliku muusika kontserdite korraldamiseks,” lisas Väliaho.

Hoone projekteerimisega on alustatud. Kogudus loodab saada ehitusloa 2019. aasta kevadeks ja alustada ehitusega umbes aasta pärast. “Kirikuhoone tuleb lihtne, tänapäevane ja, võib öelda, multifunktsionaalne. Kogumaksumusena arvestatakse 250 000 eurot ja hiljemalt 2024. aastal loodame kirikuhoone pühitsemispidu pidada,” ütles Anu Väliaho. Kiriku esialgse eskiisi koostas arhitekt Hermas Lilleorg.

Raha kogutakse

Kuidas kogutakse projekteerimiseks ning ehituseks raha? “Jumala ja sõprade abiga on alati tehtud kogu kirikutöö. Kirik on Jumala maja ja tema on ka peremees. Anname ise omapoolsed annetused ja teised inimesed samuti, kes soovivad, et ka Saue linna pühakoda ehitatakse, kus rahvas saab käia jumalasõna kuulamas, tuua oma lapsed ristimisele, noored leerikooli, laulatusele ja eakad viimasele maisele teekonnale saatmiseks,” rääkis Väliaho.

Tema sõnul on sauelastel Soomes palju sõpruskogudusi. Juba kümme kogudust on valmis saatma ka omapoolseid annetusi kiriku ehitamiseks. “Sauel tegutsevatelt firmadelt tahame paluda abi linnaruumi haljastamiseks ja parkla ning õueala kauniks muutmiseks,” lisas naine.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.