Saue koondab raamatukogud kokku (0)
Article title
Eneken Maripuu Riisipere kogust näitab aastast 1928 pärit raamatut, mis on Ibseni „Rahva vaenlane“.

1. aprillist töötab Saue valla üheksa raamatukogu ühe asutusena. Vallaelanikule ei muutu midagi ning Laagrist kuni Turbani saab lugeda, laenutada ning harjumuspäraselt kasutada ka muid raamatukoguteenuseid.

Miks oli vaja naljakuu esimesest päevast üheksa kogu ühendada? Kas kogusid kaob, tuleb juurde või muutub töötajate arv? Sellest rääkis lehele vallavalitsuse kultuuritöö juht Kaija Velmet.

Raamatukogusid on üheksa. Kas see arv on püsinud suure valla tekkest saati?

Kui nelja aasta eest Saue, Kernu ja Nissi vallad ning Saue linn ühinesid uueks suureks Saue vallaks, siis jäid alles kõik varasemad raamatukogud.

Üheksast raamatukogust seitse jätkab asutuse Saue raamatukogud haruraamatukoguna ja kaks teeninduspunktina (Hüüru ja Laitse). Ehk teenuse osutamine on antud kohalikule külaseltsile ning raamatukogu muu korralduslik pool on asutuse Saue raamatukogud hallata (eelarve, komplekteerimine, aruandlus jms). Kuid see kõik ei ole midagi uut, sest nii on toimetatud ka enne raamatukogude ühinemist üheks allasutuseks.

Milline on suurim ja milline väikseim kogu?

Suurim on Laagri raamatukogu (senise nimega Saue vallaraamatukogu) ning väikseim Laitse raamatukogu. Kui Laagris oli 2021. aastal 2458 lugejat ja 29 334 külastust, siis Laitse raamatukogus oli lugejaid 107 ja külastusi 1304.

Miks on vaja raamatukogud ühendada?

2019. aasta lõpus viidi vallavalitsuse tellimusel läbi audit, milles analüüsiti hallatavate asutuste ühinemisjärgset struktuuri ja töökorraldust.

„Kodulähedane raamatukogu asub ikka samas kohas, teavikuid aitab riiulist leida ikka sama tuttav töötaja ning laenutuse tähtajadki on samad.“

Üheksa eraldi hallatava asutusena raamatukogude hoidmine ja eraldi asutusejuhi rolli täitmine kõigis üheksas raamatukogus ei olnud audiitorite hinnangul mõistlik. Nad tõid välja sellegi, et on oluline, et võimalikud muutused juhtimises ei tohiks tähendada raamatukogude kadumist mõnes piirkonnas, kus need praegu on.

Riisipere kogu asub keskusehoones, kus lõppes mullu hilissuvel põhjalik uuendus. Fotod Allar Viivik 

Kui kõik raamatukogud on liidetud üheks allasutuseks, on võimalik vähendada halduskoormust ja see laseks raamatukogu töötajatel enam keskenduda sisulistele küsimustele.

Kas on plaanis mõni kogu (teeninduspunkt) kolida uutesse ruumidesse? Või on kavas mõni juurde asutada?

Seoses ühinemisega ruumide või raamatukogude lahtiolekuaegades midagi ei muutu. Kõik töötajad jätkavad oma tööpostil, kedagi juurde ei võeta ja kedagi lahti ei lasta.

Mis muutub lugejale?

Tegelikult ei muutugi lugeja jaoks eriti midagi. Mitte ükski raamatukogu uksi ei sulge ning lugejale jääb kõik üsna samaks. Sest kodulähedane raamatukogu asub ikka samas kohas, teavikuid aitab riiulist leida ikka sama tuttav töötaja ning laenutuse tähtajadki on samad.

Üheksast saab üks

1. aprillist on senise üheksa raamatukogu asemel allasutus nimega Saue raamatukogud. Endiseks jääb juba mitu aastat kasutusel olnud raamatukogude koduleht aadressiga saueraamatukogud.ee ja e-kataloogis URRAM ehk veebilehel lugeja.ee tuleb endiselt kasutajana sisse logida ja valida siis oma kodulähedane raamatukogu, mis kannab selles keskkonnas oma endist nime, nt Ääsmäe raamatukogu või Riisipere raamatukogu. Oma nime muudavad 1. aprillist lugeja.ee keskkonnas kaks kogu. Ehk senine Saue vallaraamatukogu hakkab kandma asukoha järgi nime Laagri raamatukogu ja Kernu raamatukogu saab samuti asukoha järgi nimeks Haiba raamatukogu. Uudisena on sel aastal veel oodata raamatukappe Laagrisse ja Riisiperre, loodetavasti teeb see raamatute laenutuse senisest veelgi mugavamaks, sest järele saab minna täpselt siis, kui endale kõige paremini sobib.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.