Samat lõpetab Harjumaal reisijateveo avalikel liinidel (0)
Harju Eluni jõudis informatsioon, et AS Samat, kes Harjumaal teenindab avalikel liinidel reisijaid peamiselt lõuna suunal (Jüri, Peetri, Kose) ütleb üles Põhja-Eesti ühistranspordikeskusega sõlmitud avaliku teenindamise lepingu ja lõpetab reisijateveo.

Kuuldut kinnitas maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Mika Männik.

„AS Samat on esitanud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele avalduse Harjumaa lõunasuuna avaliku teenindamise lepingu (ATL) ennetähtaegseks lõpetamiseks. Selle kohaselt ütleb AS Samat ühepoolselt ATLi üles alates 8. oktoobrist ja ATL lõppeb 7. oktoobril. Maanteeamet ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskus teevad endast kõik oleneva, et reisijate jaoks ei muutuks midagi seoses vedaja vahetusega,“ ütles Männik.

Maanteeamet edastas pärast ASi Samat esimest pöördumist kirja suurematele vedajatele, et teavitada neid erakorralisest olukorrast ning valmistada nad ette juhuks, kui AS Samat enda lepingu ennetähtaegselt üles ütleb.

„Seega on tehtud ettevalmistustööd, et Põhja-Eesti ühistranspordikeskus saaks võtta hinnapakkumused erakorraliseks otselepingu sõlmimiseks vedajaga, kes alates 8.10.2018 Harjumaa lõuna suuna liinide teenindamise üle võtab,“ lausus Männik.

Kommenteerib Põhja-Eesti ühistranspordi tegevjuht Vello Jõgisoo: „Saime tõesti AS Samatilt kolmapäeva, 26. septembril, ametliku teate, et nad kavatsevad Harjumaal üles öelda avalikud liinid, jätkates samal ajal vedu kommertsliinidel. Ühe põhjusena on nad nimetanud muuhulgas tasuta transpordi tulekut, kuigi minu arvates see ei ole päris objektiivne: Harjumaal on 0-hinnaga piletid ainult koolilastel ja eakatel. See ei mõjuta vedajale makstavat tasu kuidagi.“

„Vastavalt seadusele kuulutame nüüd välja uue hankekonkursi ja kuivõrd tegu on eriolukorraga – reisijate vedu võib katkeda – siis, on meil, Põhja-Eesti ühistranspordikeskusel, õigus teha suunatud hange. See tähendab kutsun homme ärajäävate liinide hankes osalema kolm firmat, kelle hulgast valime võitjaks odavaima pakkumise tegija. Tänase plaani kohaselt kuulutame võitja välja 2. oktoobril ja 7. oktoobril peaks potentsiaalne võitja liinid üle võtma. Olen kindel, et reisjateveos katkestusi ei tule,“ kinnitas Jõgisoo.

See kõik tähendab, et AS Samat ei vea 8. oktoobrist reisijaid Peetri, Jüri ja Kose suunal.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.