Saku Valla Majast saab gümnaasiumihoone (0)
Praegu antakse Saku vallas üldharidust Saku gümnaasiumis, Kurtna koolis ja Kajamaa koolis. Õpilaste arvu jätkuva kasvu tõttu on küpsenud otsus renoveerida vallavalitsuse asukohaks olev Saku Valla Maja eraldi gümnaasiumihooneks.

Saku gümnaasiumis käib 1235 õpilast: neist gümnaasiumiosas 171. Kompleksi suurus on 8900 ruutmeetrit.

Direktor Ulvi Läänemetsa hinnangul on hoonete ehitustehniline olukord hea. “Täna me oleme kohandanud ruume nii, et kõik mahuvad ühte vahetusse ära,” selgitab ta.

Ülejäänud kaks Saku valla üldhariduskooli on väikesed ja tegelevad üksnes põhikooli õpilastega. Kurtna koolis käib 204 õpilast, Kajamaa koolis 47 erivajadustega last.
Kokku käib Saku valla üldhariduskoolides 1486 last.

Vaja täiendavaid ruume

Läänemetsa sõnul kasvab õpilaste arv Saku gümnaasiumis kiiresti. Õppeaastaks 2018/2019 arvestatakse gümnaasiumiosas juba 215 õpilasega, põhikooliosas 1160 õpilasega.

Saku vallavolikogu esimehe Tiit Vahenõmme hinnangul on viie aasta pärast vallas 300 gümnaasiumiõpilast. Et kõik õpilased ära mahuksid, kuulutas Saku vald 8. märtsil välja riigihanke Saku Valla Maja ümberehitamiseks gümnaasiumihooneks.

“Arutelu oli pikk ja põhjalik. Kaaluti olemasoleva koolikompleksi laiendamist, sinna hariduslinnaku rajamist, uut põhikooli Sakku jne. Kokkuvõttes ei tahetud tänast gümnaasiumi liiga suureks paisutada ja lõpuks jäi lauale see variant, sest see tundus Jõgeva ja GAGi juba valmis gümnaasiumihoonete taustal kõige mõistlikum lahendus sellele hoonele,” väidab Saku vallavanem Marti Rehemaa.

Millise hoonega on Teaduse tänav 1 paikneva Saku Valla Maja puhul tegemist? Aastatel 1952-1953 projekteeritud ja 1959. aastal valminud ehitis rajati koolihooneks Saku Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikumile. Koos tehnikumiga asus hoones Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut, mis tegutses 1990. aastateni. Praegu on hoone peamisteks kasutajateks Saku vallavalitsus, huvikeskus, raamatukogu ja mitmed erafirmad. Majas on ruutmeetreid kokku 6700.

Minevikust kaunistavad Saku Valla Maja maamõõtja ja kolhoositar, sirp ja vasar. 

“Kaaludes uue maja ehitust võrdluses olemasoleva rekonstrueerimisega, leidsime, et nii on mõistlik. Lisaks toetavad eraldi gümnaasiumi osas õppimist õpilased, et saavutada akadeemilisem õppekeskkond võrreldes torukooliga,” arvab Vahenõmm.

Valmib 2019 sügisel

“Lisaks 320 gümnaasiumikohale jääb maja avatuks kõikidele valla elanikele. Sinna tuleb söögikoht, alles jäävad raamatukogu ja gümnaasiumiga mitmeid ruume ristkasutav huvikeskus,” täpsustab Rehemaa.

Praegu on välja kuulutatud ehitushange. Hinna osas ootab vald ära ehitushanke tulemused. “Prognooseelarve oli ehitustööde osas neli miljonit eurot, lisandub sisustus,” kalkuleerib Vahenõmm.

“Kui kõik läheb plaanipäraselt, saame lepingu ehitajaga alla kirjutada aprilli lõpus. Ehitustööd peaksid kestma mai 2018–juuli 2019. 1. septembril 2019 avab gümnaasium oma uksed õpilastele,” loodab Rehemaa.
Praegu veel Saku Valla Majas tegutsev Saku vallavalitsus kolib aprillis Teaduse tänav 13 hoonesse.

“Esialgu plaanime sinna jääda umbes aastaks. Kaardistame kõigepealt vallale kuuluva kinnisvara võimalusi ja otsustame lähiajal,” teatab Rehemaa.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.