Saku uus põhikool – eripärane ja moodne (0)
Article title
Põhikooli arhitektuurikonkursi võitnud töö. Foto Salto Arhitektuuribüroo OÜ

Mullu toomapäeval pühitsetud Saku Toomase kiriku kõrvale hakatakse uuel aastal ehitama põhikoolihoonet. Värskelt lõppenud arhitektuurikonkursi võitis kümne töö hulgas Salto arhitektuuribüroo pakutud moodne lahendus. Lisanduvad ka aleviku esimene kergejõustikustaadion ning jahutusega jääväljak.

Koolimaja kerkib kinnistule, mida piiravad Saku-Laagri tee ning Instituudi tänav. Et aleviku mõistes on tegemist väga nähtava ning olulise kohaga, otsustas vald arhitektuurivõistluse kasuks.

Vallavanem Marti Rehemaa ütleb, et seal taheti näha moodsat, põnevat ning tänapäevast ehituskunsti. Konkurss kuulutati välja tänavu 2. veebruaril. Tähtajaks laekus kümme tööd.

“See oli tubli tulemus, millega võib kindlasti rahule jääda,” ütleb Rehemaa.

Millega võidutöö žürii ära võlus? “Selle omapärane lahendus sobitub hästi maastikuga ja eristus selgelt teistest töödest. Salto Arhitektuuribüroo OÜ arhitektid on leidnud väga julge, huvitava ja eristuva lahenduse. Spordisaal on peidetud ühe tervikliku koolihoone sisse ning see on läbi varikatusega ümbritsetud õueala seotud orgaaniliselt promenaadi- ja välispordialadega ehk avaliku ruumiga,” kirjeldab vallajuht.

Kool, staadion ning jääväljak

Koolihoonest saaks kogukonna jaoks avatud toimiv keskus nii vormilt kui ka sisult. Uus hoone on tema sõnul energiasäästlik ja projekteeritud optimaalsete rajamiskuludega. Koolikompleksi juurde rajatakse ka Saku esimene kergejõustikustaadion ning jahutusega jääväljak. “Staadion ja välirajatised projekteeritakse multifunktsionaalsetena ning tulevikus saab lisaks spordile seal korraldada ka kontserte ja vabaõhuüritusi,” kirjeldab Rehemaa.

Salto Arhitektuuribüroo OÜ arhitektid on leidnud väga julge, huvitava ja eristuva lahenduse.

Kool ise planeeritakse täies mahus põhikoolina ehk seal õpivad lapsed esimesest kuni üheksanda klassini. Gümnaasiumiklassid teatavasti kunagises instituudihoones.

“Kompleks projekteeritakse ja ehitatakse kahes etapis kokku kuni 1128 õpilasele, 110 õpetajale ning muule personalile. Esimeses etapis ehitatakse valmis õppekorpused kuni kolmele paralleelile ja kogu ülejäänud taristu,” lisab Rehemaa.

Teise etapi ehitus sõltub õpilaste arvu kasvust ja selle käigus ehitatakse juurde õppekorpus kahele paralleelile. Kokku on plaanitud kuni viis paralleeli.

Võidutöö on valitud ning seda on piisavalt tundma õpitud. Mis saab edasi ehk millal jõutakse lõpliku projektini ning ehitamiseni?

“Projekteerijaga on kontakt loodud, leping sõlmitakse eeldatavalt augustikuu jooksul. Tööaeg on üheksa kuud alates lepingu sõlmimisest,” räägib Marti Rehemaa. Ehituseni jõutakse uuel aastal.

Kajamaa kool kolib Sakku

Mis puutub hinda, siis selle täpne suurus on kujunemas. Eeldatav maksumus võiks Rehemaa hinnangul jääda ligi 13 miljoni euro kanti.

Rahastus käib valla eelarvest ning ka laenudega.

Milline on kogu valla perspektiiv? Ehk kas õpilasi koolidesse ikka jätkub? Marti Rehemaa selgitab, et valla elanike arv on igal aastal kasvanud 100–300 inimese võrra. Senise kasvutempo ja prognooside järgi on kolme aasta pärast ja sealt edasi järgmiseks kümnendiks eraldi gümnaasium, kaks põhikooli Sakus, üks põhikool Kurtnas ja eraldi hariduslike erivajadustega lastele mõeldud põhikool Sakus.

“Võimalik, et tulevikus ehitame väljaspool Sakut mõne lasteaed-algkooli, et väikeseid lapsi vähem koolibussidega Sakku või Kurtnasse sõidutada,” ütleb vallajuht. 1. augusti seisuga elab vallas 11 026 inimest, kellest 4800 Saku alevikus.

Järgmine suurem valla koolidega seotud projekt pärast põhikooli valmimist on hariduslike erivajadustega lastele mõeldud Kajamaa põhikooli Sakku kolimine. Neile ehitatakse tänapäevane õppehoone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.