Saku kool saab juurde kolmsada kohta (0)
Juba möödunud nädalal võis Saku Gümnaasiumi ümber näha liikumas inimesi, order kes märgistasid puid. Tegu on geodeetidega, erectile kes tegid märke puudele, mis koolimaja ümberehitusele ette jäävad ning maha tuleb võtta.

Nii kinnitasid Harju Elule Saku vallavanem Tiit Vahenõmm ja valla majandusteenistuse juht Vikro Kolks. Nende sõnul on järgmiseks etapiks puude raietööd.

“Puid tuleb raiuda ehitusplatsilt ja tulevase parkla maa-alalt,” ütles Kolks. “Gümnaasiumi juurdeehituse rajamiseks on eelnevalt koostatud detailplaneering, kõik vajalikud instantsid on planeeringu kooskõlastanud.”

Puude mahavõtmisega probleeme ei peaks tekkima, sest tema sõnul on metsaala partneriks Riigimetsa Majandamise Keskus ja siiani on vallal olnud nendega meeldiv koostöö.

Aasta lõpuks valmis

Juurdeehitis valmib kiiresti. Kui raiumine läbi, algavad ehitustööd. “Ehitus on planeeritud nii, et osa majast saab valmis sügiseks ja õpilased saavad juba septembris seal alustada,” vastati Saku vallavalitsusest. “Kui kõik sujub, saab uus koolihoone päris valmis käesoleva aasta lõpuks.”
Juurdeehitise projekteeris OÜ EMP A&I, arhitekt on Ene Uustal. Ehitama hakkab koolimaja OÜ Nordlin Ehitus.

Vallavanem Vahenõmme sõnul maksab kooli juurdeehitis koos sisu ja vajalike abitöödega umbes kaks miljonit eurot. Kogu summa tasub Saku vald oma eelarvest.
Õppimine jätkub olemasolevas koolimajas ka ehitamise ajal. „Ehitustööd on kavandatud selliselt, et need õppetööd oluliselt ei sega,“ ütles vallavanem.

Juurdeehitusega saab Saku Gümnaasium lisaks 320 õppekohta. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 947 õpilast. Õpilaste arv on viimaste aastatega kasvanud – veel 2009/2010. õppeaastal õppis Saku koolis 833 last. Samas on õpilaste arv väiksem kui kümme aastat tagasi, mil koolis õppis 997 last. Aastatega on kahanenud gümnasistide arv, üsna kiirelt kasvab aga alg- ja põhikooli osa.

“Projekteeritud on kümme nii-öelda tavalist klassi ja kolm väiksemat keeleklassi,” ütles Vahenõmm. “Lisaks saab kool juurde ühe muusikaklassi, auditooriumi, ühe tüdrukute käsitöö- ja poiste tööõpetuse klassi ning kaks õpiabiklassi.”

Vallavanema sõnul on Saku vald küll üks paljudest Harjumaa omavalitsustest, kes soovib oma territooriumile riigigümnaasiumi, kuid juurdeehitis nende plaanidega kuidagi seotud ei ole.

Tuleb uus ristmik

Seoses juureehitisega tuleb muuta ka liikluskorraldust, et lapsevanemad autodega mugavalt koolile ligi pääseks. Juurde ehitatakse parkla ning ringristmik. Viimane rajatakse Tallinna maantee ja Ülase tänava ristumiskohale. Teetööde eest tasub Saku vald.

Vallavanema sõnul jääb uue ristmiku valmides alles ka senine võimalus, läheneda koolile raudtee poolt. Põhiliiklus hakkab siiski käima uue ringristmiku kaudu.

Lisaks saab vald juurde ka kaks uut parklat. Vahenõmme sõnul on pärast ehituse lõppu kooli ja spordikeskuse ümber 104 parkimiskohta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.