Sakku kavandatakse uut luteri kirikut (0)
Maakonna noorim, Saku Toomase luterlik kogudus on kakskümmend aastat tegutsenud väikeses palvemajas aleviku keskel. Tegus koguduserahvas soovib rajada kirikuhoonet asula servale Pähklimäele ning selleks loodi mullu ka sihtasutus.

Keset Sakut, Tallinna maantee alguses asub väike kahekorruseline roheline puumaja. Kiri ehitise ukse kohal teatab, et see on palvemaja. Täpsemalt on tegu 1922. aastal valminud vennastekoguduse hoonega. Värava kõrval asuv kuulutuste tahvel annab teavet EELK Saku Toomase koguduse töö ja tegevuse kohta.

Kogudus on noorim Harjumaal, saades iseseisvaks alles vähem kui aasta tagasi. “Oleme väike, kuid väga tegus kogudus. Liikmeid on praegu meil 21,” ütleb juhatuse esimees Juhan Talpsepp. See-eest on ürituste ja tegemiste kalender tihe. Talpsepp viitab kuulutustetahvlile ja loeb, et märtsis toimub kokku tosin teenistust, palveõhtut või pühapäevakooli tundi. Samuti saavad noored emad koos lastega osaleda igal reedel beebilaulu tundides. “Leeriõpet sai mullu kaks noort. Tänavu juba üheksa,” rõõmustab Talpsepp. Toimub ka aktiivne noortetöö.

Kaks õdusat korrust

Enamus üritusi peetakse palvemajas. Laste jaoks on sisustatud toad teisel korrusel. Sealt leiab muuhulgas ka Mihkel Reinupi ehitatud väikese mudeliraja, meisterdamis- ja kunstiruumid.

Alumisel korrusel on saal ning abiruumid. Varem teenisid Saku kogudust Hageri õpetaja, praost Jüri Vallsalu ja Soome misjonärid. Eelmisest aastast tegutseb ka oma õpetaja, Magne Mölster Norrast, kes teenib kahel korral kuus.

Kuidas sai aga veidi vähem kui 10 000 elanikuga Saku vald luterliku koguduse? Ajalooliselt kuulub Saku asula Keila kihelkonnakiriku alla. Tõenäoliselt omaaegsete teeolude tõttu on kohalikud inimesed käinud kõige rohkem Hageri kirikus. See asub vallakeskusest 17 kilomeetri kaugusel. Lähim luterlik kirik on aga Nõmme Rahu, kuhu on 13 kilomeetrit. “1994. aastal tagastati vennastekoguduse palvemaja kogudusele. Hageri kogudus alustas samal aastal siin ka teenistusi. Algusaastatel oli Jüri Vallsalule abiks ka Jüri õpetaja Tanel Ots,” rääkis Talpsepp. 1999. aasta kohalikel valimistel küsiti rahva arvamust. kirikuhoone ehitamise kohta. Toona otsustas 80% hääletanutest luterliku pühakoja poolt.

Uskmatu rahvas?

Mullune aasta oli mitmes mõttes ajalooline. Jaanuaris asutati sihtasutus Saku Kiriku Ehitus, mis valmistab ette uue pühakoja projekteerimist ja rajamist. Aprillis aga iseseisvus kogudus ning selles aitas kohalikke Norra misjoniühing. Uus kogudus sai nimeks Saku Toomase. “Vallas on väga palju uskumatuid. Siis panime nime just uskumatu Toomase järgi. Ehk toob see inimesi juurde,” seletab Talpsepp.

Kohe alustati uue kirikuhoone planeerimise ja projektide ettevalmistustööd. Valla üldplaneering näeb ette rajada pühakoda aleviku servale, Pähklimäele. “Tänaseks on detailplaneering kehtestatud. Praegu riigile kuuluv maa peab olema munitsipaliseeritud. Otsust hääletatakse juba märtsikuu vallavolikogu istungil,” teab Juhan Talpsepp.

Sellele järgneb lõplik projekteerimine ning ehitusloa taotlemine. Praegu on olemas eskiisprojekt, mille koostas arhitekt Juhan Põld.

Kogudusejuht ütleb, et kirikuhoone hinnaks on arvestatud miljon eurot. SA plaanib saada vajalik summa kokku annetustega, sõpruskoguduste toetusega ning loodetakse ka mitmete fondide abile. “Aga otseselt kiiret ei ole. Kindlasti jõuame ükskord ka kirikuhoone sünnini,” ütleb mees. Vaata koguduse tegevuse kohta lisa: http://saku.eelk.ee.
ANDRES PÕDER
EELK peapiiskop

Saku Toomase koguduse asutamine eelmisel aastal väljendab kirikuelu tulevikule suunatud arengut, mis kätkeb ka koguduste ja kirikute rajamist uutesse ja kasvavatesse asulatesse. On loomulik, et seal, kus elavad inimesed, on ka pühakoda. Usun, et lähiajal lisandub selliseid algatusi veelgi.

Väärib märkimist, et Saku koguduse loojate hulka kuulub hulk noori. Noored on eestvedajaks ka teises hiljuti rajatud koguduses – Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses. Seegi on märk kiriku nooruslikkusest, nagu ka kiriklike üldhariduskoolide rajamine viimastel aastatel. Kõige selle üle võime ainult rõõmustada.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.