Rummu lasteaed remonditakse ameeriklaste rahaga (0)
Article title
Lepatriinu direktor Signe Vaikla lasteaia ees.
Lääne-Harju vallas Rummu alevikus paikneva Lepatriinu lasteaia direktor Signe Vaiklal on põhjust rõõmu tunda. Ameerika Ühendriikide saatkonna toetus võimaldab renoveerida lasteaia katuse, fassaadi ja rajada ventilatsiooni. Töid tehakse 2021. aastal.

Kui palju lapsi Lepatriinu lasteaias praegu käib?

Signe Vaikla: Hetkel on lapsi 80. Nendest pooled on eesti, pooled vene emakeelega. Laste jaoks on viis rühma, millest kaks on eestikeelsed, kaks venekeelsed, lisaks kakskeelne sõimerühm. Töötajaid on lasteaial 24.

Kust need lapsed pärit on?

Lapsed tulevad Lepatriinu lasteaeda Rummust, Ämarist, Vasalemmast. Mõni on ka endise Kernu ehk praeguse Saue valla aladelt. Lasteaed on avatud hommikul seitsmest õhtul seitsmeni. Lääne-Harju vald on Ämari poolt tulijaid kindlustanud hommikuse bussiringiga.

Rääkige nüüd Lepatriinu lasteaia hoonest.

Maja ehitati 1987. aastal vangla töötajate lastele. Hoonesse mahuks üle saja lapse kuues rühmas, aga kuna meil on lapsi praegu vähem, siis ühes maja tiivas paikneb raamatukogu.

Milliseid materjale selle lasteaia ehitamisel kasutati?

Ehitatud on see hoone tellistest. Välisküljel me näeme valgeid telliseid, seestpoolt on maja viimistletud tsemendisegudega.

Kuidas see lasteaiahoone on need 32 aastat vastu pidanud?

Vaiksetviisi. Mingil hetkel läks lasteaed vanglaametilt üle Vasalemma vallale. Vasalemma vallavalitsus toimetas siin edasi vastavalt oma võimalustele. Alates 2017. aastast kuulub lasteaed Lääne-Harju vallale.

Millised probleemid on selle hoone puhul ilmnenud?

Siin on ehituspraaki. Põhiprobleem on meil tegelikult see, et katus ei ole soojustatud. Siin on tavaline soojustamata lamekatus. Nüüd läheks juba vaja fassaadi uuendust. Hoone sees puudub ventilatsioon. Sundventilatsiooni saame praegu nii, et teeme aknad lahti.
Renoveerimist vajaksid ka seinad, põrandad, laed ja kanalisatsioon, sest see on nii vana maja.

Millal Lepatriinu lasteaias viimati remonti tehti?

Remonti on tehtud jupikaupa. Kui laste arv vähenes, siis vähenes ka rühmade arv. Kui majas oli vaid kolm või neli rühma, paiknes hoone ühes tiivas päevakeskus. Remonditi päevakeskuse ruumid. Kui seal avati sõimerühm, tehti taas pisiremonti.
Kolm-neli aastat tagasi eraldas vabariigi valitsus raha Rummu lasteaia koridori põrandate remondiks. Osas rühmades on nüüd uued koridori põrandad. Natuke on remonti tehtud ka Vasalemma vallavalitsuse töötajate või lapsevanemate initsiatiivil.

Nüüd otsustas Ameerika Ühendriikide saatkond eraldada 300 000 dollarit lasteaia remondiks. Kuidas see asi ikkagi õnnestus?

Me oleme väga liigutatud, et me sinna nimekirja kuidagi sattusime. Mis moel, ma ei oska kommenteerida. Ma tean, et Ameerika sõdurid, kes siin on olnud, nende jaoks on hästi oluline kogukonnatöö. Nad on iga aasta küsinud, millist abi meie koolid ja lasteaiad neilt sooviksid saada.
Ameerika sõdurid on käinud korrastamas Vasalemma põhikooli staadionit. Nad on käinud ka Padise lasteaias ja Paldiski lasteaias. 2018. aasta maikuus olid nad meie lasteaia hoovis, et eemaldada vanad nõukaaegsed liivakastid ja rauast turnimispuud, mis olid juba amortiseerunud.

Millal tuli teade, et lasteaiale eraldatakse 300 000 dollarit?

Ameerika Ühendriikide suursaatkonna töötajad käisid eelmise aasta kevadel Lepatriinu lasteaias mõttega, et mida nad saaksid teha. Konkreetsest summast juttu ei olnud, oli lihtsalt see, et kas nad saavad siin piirkonnas midagi ära teha. Teadaolevalt on nad ka Ida-Virumaal ja Tallinnas aidanud lasteaiahooneid renoveerida.

Millal remont selle raha eest pihta hakkab?

Minu andmetel peaks see pihta hakkama 2021. aastal. Jaanuaris oli meil kokkusaamine Ameerika inseneridega. Juttu on olnud, et saame lasteaiahoonele uue katuse, fassaadi ja vallavalitsus aitab rahaliselt, et tuleks ka uus ventilatsioon. Uut katust ei saa peale panna ilma, et oleks ventilatsioonitööd tehtud.

Keda sooviksite tänada säärase toetuse väljavõitlemise eest?

Ma arvan, et eriline tänu kuulub Lääne-Harju vallavalitsusele eesotsas vallavanem Jaanus Saatiga. Meil on väga hea meel, et meie maja ameeriklaste remondinimekirja sattus.

KOMMENTAAR

Jaanus Saat, Lääne-Harju vallavanem

Lääne-Harju vallavalitsusel on olnud hea koostöö USA Tallinna saatkonnaga juba mõnda aega. Saatkond pöördus ise meie poole küsimusega, et mis objektid meie vallas oleks need, mida nemad saavad aidata korda teha.
2018. aasta alguses sai pakutud välja idee, et Rummu lasteaed Lepatriinu oleks see objekt, mida saatkond saaks aidata korda teha. Kinnitus, et ameeriklased toetavad remonti 300 000 dollariga, tuli novembris 2018.
Antud rahaga on planeeritud korda teha lasteaia fassaad, katus ning ehitada välja ventilatsioonisüsteem. Hetkel on alustatud projekti koostamisega. Loodetavasti on tööde lõpptähtaeg aastal 2021.
Paar aastat tagasi paigaldasid ameeriklased Paldiski lasteaiale Naerulind uue aia. Lisaks on ameeriklased olnud abiks Rummu lasteaia hoovi korrastamisel ning võtnud osa valla talgupäevadest.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.