Ringtee Luige-Kurna teelõigu auku uuritakse edasi (0)
Juuli keskpaigas vajus Tallinna ringteel Luige-Kurna lõigul teekonstruktsioon, mille tagajärjel tekkis asfaltkattesse sügav auk. Kahtlustati teealust karstilõhe ning asja uurimiseks suleti üks sõidusuund. Kiili poole sõitjate jaoks pikenes teekond märkimisväärselt.

Tänaseks on esialgsed uuringud lõppenud ning selgunud, et teeaugu all on sügavamates kihtides võlvikujuline moodustis.

Uuringud tellis maanteeamet kiirkorras Teede Tehnokeskuse ASilt. Uuringutes kasutati maaradareid ja geoloogilisi puurimisi, eesmärgiks leida liiklusohtlikke tühimikke vahetult teekatte alt, kuid lisaks tehti mõõtmisi ka sügavamalt (kuni 12 m).

Maanteeameti teede arengu osakonna juhtivinsener Taavi Tõnts ütles Harju Elule, et kuivõrd sügavamad pinnased on suure tolmu- ja veesisaldusega ning kohati savikad, oli radarisignaali läbimine raskendatud. „Siiski on just augu kohas sügavamates kihtides näha võlvikujulist moodustist, mis võib viidata muuhulgas karstile,“ märkis ta.

Tehtud uuring ei jää ainsaks, sest maanteeamet soovib täpsemalt teada saada, mis kiirtee lõigu all on, et vältida tulevikus uute ohtlike aukude teket. Uuringu läbiviijad soovitasid ametil puurida 3-5 järjestikust sügavat (ca 15 m) puurauku, et veenduda, kas selles kohas esineb defektseid aluspinnavorme ning kas nende sees on võlvid ehk teega ristisuunalised piklikud tühikud.

Kuid see pole veel kõik. Taavi Tõnts ütles, et võimalusel kavandatakse ka veealuse (kanalisatsiooni-)kaamera kasutamist puuraukude põhjas oleva geoloogilise struktuuri fotografeerimiseks, et paremini sügaval asuvat geoloogiat ja selle võimalikke anomaaliaid fikseerida.

„Lähipäevil loodame hanke võitnud töövõtjaga sõlmida lepingu katte taastamiseks koos muldealuse struktuuride uuringute ja tugevdamistega,“ lausus ta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.