Riisipere-Turba lõigu ehitus taas sammukese võrra lähemal (0)
Möödunud neljapäevast on kõigil huvilistel võimalik tutvuda Riisipere-Turba raudteelõigu keskkonnamõjude hindamise (KMH) programmi eelnõuga. Avalik arutelu on Turba kultuurimajas kavas järgmisel kolmapäeval ehk 13. detsembril, lõik peaks valmima 2019. aastal.

Otsuse kohalike poolt kauaigatsetud lõigu taastamiseks tegi valitsus tänavu maikuus, mil täiendavate taristuinvesteeringute programmist eraldati selle tarbeks 8 miljonit eurot. Lõigu pikkus on u 6,5 km ning seal hakkavad sõitma elektrirongid. Plaanide järgi on tegu esimese etapiga Riisipere-Haapsalu raudteeühenduse taastamisel, mis perspektiivis peaks jõudma Rohukülani.

Seni viimane rong sõitis Tallinnast Haapsaluni 1995. aastal, 2004. aastal võeti lõigult üles rööpad.
Uus raudtee on plaanis rajada samasse koridori, kus paarkümmend aastat tagasi raudtee asus. Ainuke trassimuudatus on plaanis Riisiperes, kus sealses kurvis nihkub raudtee olemasolevalt muldkehalt kõrvale 400 m pikkusel lõigul.

Sillad vajavad remonti

2004. aastal võeti rööpad Haapsalu ja Riisipere vahel üles ning müüdi vanarauaks. Liipreid vedeleb muldkeha ääres aga tänaseni. Raudteetammi toona ei lammutatud, sinna rajati hoopis Läänemaa terviserada, mis ulatub Riisperest Haapsalu kaudu Rohukülani ning on koguni 63 km pikk.

Uus raudtee on kavas valdavalt rajada olemasolevale muldkehale. Muldkeha ülemine kruusakiht asendatakse ning sinna tulevad uued liiprid ja rööpad. Samuti lubatakse ära koristada seni muldkeha kõrval lebanud vanad liiprid.

Ülesõidukohtadele pole plaanis rajada kahetasandilisi ülesõite. Ühetasandilised ülesõidud rajatakse Nissi ja Kivitammi teele ning säilitatakse läbipääs raudtee alt Veetõusme teel. Kui Kivitammi ülesõidu renoveerimisega probleeme pole, siis Nissi ülesõidu jaoks ei ole veel parimat lahendust leitud. Ülesõidud varustatakse foori ja tõkkepuuga.

Praegu paikneb Riisipere-Turba lõigul kaks raudbetoonsilda ja üks metallsild. Kõik kolm silda vajavad remonditöid või ümberehitust truubiks.

Tulevad ka kaubad

Turba alevikku on plaanis rajada 138 meetri pikkune reisijate ooteplatvorm, mille lahendus kiideti Nissi vallavalitsuse poolt heaks. Platvormi rajamisega suletakse autoliiklus Lehetu teelt.
KMH programmi eelnõu järgi kujuneb rongiliikluse tiheduseks uuel lõigul 12 rongi ööpäevas. Kuivõrd kasutatakse kokku keevitatud pikkrööpaid, millel puuduvad liitekohad, siis on sealne rongiliiklus märksa vaiksem kui oli varem.

Kui KMH programmi eelnõus on märgitud, et Riisipere-Turba lõiku kasutatakse ainult reisijateveoks, siis kooskõlastusringil teatati tehnilise järelevalve ametist, et arvestada tuleb ka kaubaveoga.

„Maakonnaplaneeringud käsitlevad raudtee ehitamist kitsendamata seda vaid reisiveoks mõeldud raudteeks. Arvestada tuleb ka sellega, et kui planeeritav lõik saab olema avalik raudtee, siis ei saa planeerida ainult reisijatevedu,“ kirjutati ameti vastuses.

Kaheksa miljonit eurot, mille valitsus Riisipere-Turba lõigu ehitamiseks eraldas, on kirjutatud järgmise aasta riigieelarvesse. Ehitustööd peaksid lõigul algama järgmisel sügisel, kuigi Eesti Raudteest on varem Harju Elule öeldud, et tõenäoliselt algavad ehitustööd siiski 2019. aastal.

KMH programmi avalikud arutelud toimuvad 13. detsembril Turba kultuurimaja saalis ning 21. detsembril AS Eesti Raudtee 7. korruse suures saalis.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.