Riik laiendab toidu turustamisvõimaluste toetuse saajate ringi (0)
Article title
Muudatuste eesmärgiks on parandada kohaliku toidu kättesaadavust. Foto: Pixabay

Maaeluminister allkirjastas määruse, mis võimaldab edaspidi laiendada põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse taotlejate ringi.

“Muudatuste eesmärk on toetada toiduvaldkonnas tegutsevate ettevõtete ja ühistute turustamisvõimalusi ning aidata kaasa toidukultuuri arengule laiemalt,” ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

“Nii näiteks saavad edaspidi põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetust taotleda ka need MTÜ-d ja tulundusühistud, kes on toiduvaldkonnas tegutsenud vähemalt kaks aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on edendada toidukultuuri või maaturismi,” märkis Kruuse.

Samuti toetab riik edaspidi müügiedendustegevuste elluviimisel ka teavitava iseloomuga tegevusi, mille eesmärk on edendada kohalikku turgu.

Toetuse puhul on kesksel kohal nii horisontaalne kui ka vertikaalne koostöö tarneahelas osalejate vahel, mistõttu toetust saab taotleda üksnes sellise projekti elluviimiseks, millesse on kaasatud vähemalt kaks poolt.

Toetuse abil on võimalik saada kaasrahastust toidu turustamisvõimaluste parendamiseks, muu hulgas näiteks toodete turustamiseks vajaliku lao- või müügipinna rentimiseks, parendamiseks, toidu turustamiseks vajaliku välitelgi soetamiseks või toiduüritustel osalemiseks või nende korraldamiseks.

Ühtlasi täpsustati taotluse hindamiskriteeriume, mille alusel võetakse edaspidi arvesse ka toetatava projekti elluviimise mõju põllumajanduse ja toidusektori edendamisele.

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse spetsiifilised eesmärgid on parandada toidu tootmise ja turustamise tarneahela toimimist, suurendada põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate turujõudu ning arendada omavahelist koostööd.

Toetuse taotlusvoor toimub 28. juunist kuni 5. juulini.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.