Riik kutsub täiskasvanuid üles lõpetama poolelijäänud haridusteed (0)
Article title
Taas koolipinki istumine võib paljude jaoks raske olla. Foto: Pixabay

Haridus- ja teadusministeerium ning ETKA Andras kutsuvad teavituskampaaniaga “Keskharidus avardab võimalusi!” täiskasvanuid üles lõpetama poolelijäänud haridusteed.

Ligi 95 000 Eestis elaval 20- kuni 64-aastasel täiskasvanul on alg- või põhiharidus. Madalama haridustasemega inimesed on aga tööturul haavatavamad. Kampaania ongi suunatud eelkõige neile ning keskendub keskhariduse populariseerimisele ja tõstab teadlikkust täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta.

“Kiiresti muutuvas maailmas hakkama saamiseks tuleb elukestvalt õppida,“ sõnas asekantsler Robert Lippin. „Keskharidusega inimestel on edasiõppimiseks rohkem võimalusi, mis omakorda toob kaasa suurema valikuvabaduse tööturul.“

Poolelijäänud põhi- või üldkeskhariduse omandamine on täiskasvanutele tasuta ning õppimisvõimalused igati paindlikud – olemas on nii päevased ja õhtused õpperühmad, e-õpe ning individuaalõpe.

Andrase projektijuhi Kertu Eensaare sõnul on esmajärjekorras vaja julgustada neid, kellel on haridustee katkenud varakult ning pooleli jäänud põhikool või gümnaasium. „Täiskasvanutele üldkeskharidust pakkuvad õppeasutused pingutavad igati, et tuua inimesed tagasi õpinguid lõpetama ja eriala omandama,“ rõhutas ta.

Õpingud katkevad mitmetel erinevatel põhjustel, näiteks puudub kodune tugi või on õpitulemused ja -motivatsioon madalad. Kooli naasmine muude tegevuste kõrvalt võib olla keeruline, kampaania eesmärk on inimesi julgustada ja motiveerida seda otsust tegema ning järgmist sammu astuma.

Kampaania ja õppimisvõimalustega saab tutvuda veebilehel www.jällekooli.ee.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.