Riigikohus ei rahuldanud Maardu valimisliidu kaebust (0)
Riigikohus ei rahuldanud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Maardu linnas kandideerinud  Dmitri Trifonovi ja Valimisliidu Maardu Hääl – Golos Maardu kaebust ning ei tühistanud Maardu linna 3. valimisjaoskonna valimistulemusi.

Dmitri Trifonov ja valimisliit leidsid, et Maardu linna valimisjaoskonnas nr 3 toimusid hääletamise korraldamisel ja hääletamistulemuse kindlakstegemisel rikkumised, mis võisid oluliselt mõjutada hääletamistulemust ja mille tõttu tuleb hääletamistulemus Maardu linna valimisjaoskonnas nr 3 kehtetuks tunnistada.

Vabariigi valimiskomisjon asus seisukohale, et võimalikud rikkumised valimiste korraldamisel ei saanud mõjutada valimistulemust, sest Maardu linna valimiskomisjon luges hääled teist korda üle jaoskondade kaupa ning kandidaatidele antud hääled sisestati uuesti VIS-i. Häälte teistkordset lugemist ei ole kaebajad vaidlustanud ega viidanud ühelegi õigusnormile, mille vastu Maardu linna valimiskomisjon häälte ülelugemisel oleks eksinud.

Kolleegium nõustus eelneva järeldusega ja jättis Trifonovi ja valimisliidu kaebuse rahuldamata.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.