Raudteel algab aprillis suurem remont (0)
Tallinnast läände kulgevatel raudteetrassidel algavad käesoleva aasta aprillis põhjalikud uuendustööd, mille lõpp on kavandatud 2019. aastasse. Pärast seda muutub rongiliiklus Tallinna-Paldiski lõigul kiiremaks ja ohutumaks, reisijaid veavad ehituse ajal asendusbussid.

Projekti viib läbi AS Eesti Raudtee ning rahastab Euroopa Ühtekuuluvusfond. Töö hõlmab Tallinnast Paldiskisse ja Riisiperesse kulgevate raudteelõikude ja jaamade rekonstrueerimist ning liiklusjuhtimissüsteemi uuendamist. Projekti eesmärk muuta need lõigud liiklusohututeks ja vähendada kiiruspiiranguid – tõsta reisirongide liikumiskiirus kuni 120 km/h ja kaubarongidel kuni 80 km/h.

Projekti rahastatakse 23,7 miljonit euroga. Suuremahulised uuendused on kavandatud lõpetada 2019. aastal.
Mida täpsemalt ette võetakse ning kuidas tööd välja näevad, sellest rääkis Harju Elule AS-i Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Liina Hallik.

Tallinna-Keila-Riisipere-Paldiski liine remonditi põhjalikult koos muldkeha uuendamise, rööbaste vahetusega ja kontaktliinide uuendamisega aastatel 2011-13. Kas midagi jäi toona tegemata, et taas liinid remonti lähevad?

Läänesuunalise elektrifitseeritud ning tiheda reisirongiliiklusega Tallinna-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere liini kapitaalremondi esimene etapp toimus tõesti nendel aastatel. See hõlmas kuue kõige halvemas seisukorras oleva jaamavahe remonti kogumahus 47 kilomeetrit. Remondi käigus vahetati ka katted üheksal ülesõidul. Tegemata jäid jaamateede (sh jaama peateede), osa jaamade vahede remondid ning peatee pöörangute vahetused.
Sama liini kapitaalremondi teine etapp algab käesoleval aastal ja lõpeb 2019. Remont on planeeritud Tallinna-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudteeliini jaamades ja esimese etapi käigus rekonstrueerimata lõikudel kogupikkuses 42 kilomeetrit. Mullu jõudis lõpule ka neli aastat kestnud kontaktvõrgu uuendamise suurprojekt.

Mida täpsemalt uuendatakse ja kes töö ette võtab?

Töö on kapitaalremont, mille käigus vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad, liiprid) ja vajadusel laiendatakse muldkeha. Samuti remonditakse ülesõidukohad, rajatakse või puhastatakse veerennid ning vahetatakse kõik peatee pöörangud. Pealisehitise remondil kasutatakse graniitkillustikku, raudbetoonliipreid ja pikkrööpaid. Pikkrööpad keevitatakse kokku ning tulemus on madala müra- ja vibratsioonitasemega raudtee.

Leping on sõlmitud osaühinguga GoTrack, tööde lepinguline maht on 13,9 miljonit eurot ning suuremamahuline uuendus on kavandatud lõpetada 2019. aastal.

Tallinna-Keila, Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere liinil saab perioodil 2017-2020 alguse ka rongide liiklusjuhtimissüsteemide väljavahetamine. Kokku investeeritakse liiklusjuhtimissüsteemide uuendusse perioodil 2017-2020 enam kui 30 miljonit eurot.
Lisaks viiakse Lääne-Harju suundadel läbi mitmeid muudatusi jaamades, et vastata tulevikus kasvavale reisijateveo nõudlusele.

Kas pärast remonti hakkavad rongid veel kiiremini sõitma?

Hetkel on raudteetaristu halva tehnilise seisukorra tõttu Paldiski ja Riisipere suunaliste liinide Keila, Klooga, Paldiski, Vasalemma ning Riisipere jaamas olukord halb. Raudtee pealisehitis (rööpad, liiprid, ballast, pöörangud) on amortiseerunud. Raudtee halva seisukorra tõttu on ohutuse tagamiseks kiiruseid mitmel pool piiratud.
Kapitaalremondi tulemusel taastatakse reisirongidele kogu liini ulatuses liikumiskiirus 120 km/h, välja arvatud Tallinna linna piires ning muudes tiheasustusega kohtades.

KÜSIMUS: Kuidas on korraldatud asendusbusside liiklus?

KALVI PUKKA
GoTracki OÜ juhatuse liige

Remonditöid tehakse lõiguti kolmel päeval nädalas orienteeruvalt kella kaheksast hommikul kuni õhtul kella kuueni. Sel ajal korraldatakse liiklus ümber ja reisijaid sõidutatakse asendusbussidega.
Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere on tähtsad reisijateveo suunad, kus sõidab igapäevaselt palju inimesi. Seetõttu püüame remondi käigus reisijaid nii vähe häirida kui võimalik, tehes koostööd nii Elroni kui ka Eesti Raudteega. Ent teatud muudatused transpordikorralduses on vältimatud. Sel aastal algavad rongireisijaid puudutavad muudatused maikuust ning kestavad kuni oktoobrini või novembrini. Info muudatuste ja transpordikorralduse kohta leiab jooksvalt Elroni kodulehelt www.elron.ee. Samuti paigaldatakse info peatuskohtade stendidele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.