Saada vihje
Ranitsatoetused Harjumaal küündivad 170 euroni (0)
Article title
Saue vald maksab kooliminejale 160 eurot. Fotol Nissi põhikooli 1. klass. FOTO Kadi Puistaja
Õppeaasta alguses makstakse omavalitsustes välja ranitsatoetused esimesse klassi minevatele lastele. Harjumaal jäävad summad 170 ja 0 euro vahele. Enim maksab rikas Rae vald, sentigi ei maksa aga Saku vald, sest lahendused leitakse teisiti.

“2018/2019. õppeaastal esimesse klassi mineva lapse ranitsatoetus on 170 eurot ja tänase kuupäeva seisuga on meile ühtekokku laekunud juba 311 taotlust,” teatas Rae vallavanem Mart Võrklaev teisipäeval Harju Elule.

“Ranitsatoetuse puhul on aga oluline ka vanemate sissekirjutus – laps ja tema mõlemad vanemad peavad rahvastikuregistri andmetel olema Rae valla elanikud 30. juuni seisuga,” selgitas Võrklaev.
Ranitsatoetuse kõrval on Rae vallas eraldi ka vähekindlustatud perede lastele ettenähtud koolitoetus – kuni 100 eurot. Lisaks on toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude katteks.

Võib saada ka pool

Saue vallas on ranitsatoetus nõksu väiksem, 160 eurot. Selle saamiseks peavad nii esimesse klassi nimev laps kui mõlemad tema vanemad olema valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga.

“Kui Saue valla elanik on kooliminemise hetkel ja kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril ainult üks lapse vanematest, siis makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust poolt toetusmäärast,” selgitas vallavanem Andres Laisk.

Jõelähtme vallas on ranitsatoetuse – 150 eurot – saamise eelduseks, et vähemalt üks vanematest oleks rahvastikuregistri andmetel elanud vallas alates selle aasta 1. jaanuarist ning laps oleks arvel enne kooliaasta algust.

Samadel tingimustel saavad Jõelähtme vallavalitsuse poolt koolitoetust 100 eurot kõikide II-XII klassi õpilased. Väikse klauslina on siin küll lisatud, et taotleja leibkonna likkmed ei tohi omada võlgnevust valla ees.

150 eurot ranitsatoetust käivad välja ka Anija ja Kiili vald, samuti Maardu linn. Anija talitab sarnaselt Sauele – kui üks lapse vanematest pole valla hingekirjas, makstakse välja pool ehk 75 eurot. Kiili vallas makstakse vajadusel ühekordset toetust raske majandusliku olukorra tõttu.

Lääne-Harju vallas käiakse ranitsatoetus – 130 eurot – välja esmakordselt. Abivallavanem Hestia Rindla rõhutab siiski, et valla eelkäijates ehk Paldiski linnas ja Keila linna eksisteeris see abi pea kümme aastat.

Harku, Kose ja Kuusalu vald piirduvad ranitsatoetuse puhul 100 euroga. Harku nõuab täistoetuse puhul mõlema vanema sissekirjutust, muidu tuleb leppida 50 euroga.

Kose vald nõuab ranitsatoetuse maksmisel, et mõlemad vanemad (väljaarvatud üksikvanem) oleksid Kose valla elanikud ning laps kantud 1. klassi õpilasena ka mõne koduvalla kooli nimekirja.

“Toetust makstakse ka juhul, kui laps on kantud 1. klassi õpilasena väljaspool valda asuva muukeelse õppekeelega või erivajadustega laste kooli 1. klassi nimekirja,” selgitas Kose vallavanem Merle Pussak.
Kuusalu vallas makstakse lisaks ranitsatoetusele ühekordset toetust riskigruppi kuuluvate perede lastele koolitarvete ostmiseks. “Aabitsatoetust makstakse lastele, kes asuvad õppima Kuusalu valla elukohajärgsesse kooli,” lisas abivallavanem Anu Kirsman.

Tagasihoidlikud summad

Keila on otsustanud 75-eurose ranitsatoetuse kasuks. “Ranitsatoetust saavad Keilas kohalikud lapsed,” teatas linnapea Enno Fels.

Raasiku ja Viimsi vald on jäänud pidama 64-eurose ranitsatoetuse peale. Raasiku nõuab, et mõlemad vanemad oleksid valla registris (väljaarvatud juhul, kui on üksikvanem), muidu tuleb leppida 32 euroga.

Loksa linnas on ranitsatoetuseks kõigest 50 eurot. “Toetust saavad need lapsed, kes on rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elanikud ja lähevad õppima Loksa gümnasiumi 1. klassi,” täpsustas abilinnapea Hilleri Treisalt. Ülejäänud laste osas on perel võimalik siiski küsida ühekordset toetust kuni 150 eurot aastas.

“Saku vallas puudub universaalne kõigile makstav ranitsatoetust,” ütles vallavanem Marti Rehemaa.
Selle asemel maksab Saku vald õppeaasta alguses ja õppeaasta lõpus koolitoetust madala sissetulekuga perele. “Madala sissetuleku piiriks on 225 eurot ühe pereliikme kohta. Toetuse suurus on 128 eurot pere kohta,” teatas Rehemaa.

Samuti maksab Saku vald õppeaasta alguses koolitoetust kolme- ja enamlapselisele perele. “Toetuse suurus on iga kuni 19-aastase lapse kohta 32 eurot,” täpsustas Rehemaa.

TEAVE: Ranitsatoetused omavalitsustes

Omavalitsus, ranitsatoetus aastal 2018, millal ranitsatoetust esimest korda maksti
Rae vald, 170 eurot, aastal 2005
Saue vald, 160 eurot, aastal 2018
Anija vald, 150 eurot, aastal 2014
Jõelähtme vald, 150 eurot aastal, 2006
Kiili vald, 150 eurot aastal, 2008
Maardu linn, 150 eurot aastal, 2011
Lääne-Harju vald, 130 eurot aastal, 2018
Harku vald, 100 eurot, aastal 2003
Kose vald, 100 eurot, aastal 2003
Kuusalu vald, 100 eurot, aastal 2006
Keila linn, 75 eurot, aastal 2013
Raasiku vald, 64 eurot, aastal 2016
Viimsi vald, 64 eurot, aastal 1999
Loksa linn, 50 eurot, aastal 2005
Saku vald – –

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.