Rahanduskomisjon toetab keskmise pensioni tulumaksuvabastust (0)
Riigikogu rahanduskomisjon toetas esmaspäevasel istungil tulumaksuseaduse muutmist, mis näeb ette kehtestada pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus.

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar selgitas, et parandatakse vanaduspensioniikka jõudnud inimeste majanduslikku olukorda. “Vanaduspensionäridele rakendatakse edaspidi astmelist tulumaksu, kus kuni keskmise vanaduspensionini on maksumäär null ning sealt edasi rakendub tavapärane 20 protsendiline maksumäär,” ütles Savisaar.

Ta märkis, et esmalt rakendab maksuvaba tulu Sotsiaalkindlustusamet, seejärel Pensionikeskus. “Kui isiku pension ja kohustusliku kogumispensioni väljamaksed on vanaduspensioniealise maksuvabast tulust väiksemad, saab vanaduspensioniealise maksuvaba tulu jääki kasutada muu tulu, näiteks palga puhul. Selleks peab pensionär esitama avalduse tulumaksu kinnipidajale ehk isikule, kes teeb talle väljamakseid,” märkis Savisaar.

Vanaduspensioniealise maksuvaba tulu rakendamise õigus on kõikidel vanaduspensioniikka jõudnud inimestel sõltumata pensionäri staatusest ja pensioniliigist. Seega saavad vanaduspensioniealise maksuvaba tulu maha arvata ka inimesed, kes on oma pensioni edasi lükanud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.