Rae lükkas Raasiku ühinemisettepaneku tagasi (0)
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi.Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi. 
Raasiku vallavolikogu ettepanek alustada liitumisläbirääkimisi laekus Rae valda 10. augusti õhtul.

“Rae vallas analüüsisime Raasiku seletuskirjas olevat, tutvusime avaliku teabega – arengukava, investeeringute kava, eelarve – ning prognoosisime lähiajal vajalikke kulusid ja nende võimalikke katteallikaid. Samal ajal toimus Rae volikogus valla arengukava uuendamise arutamine ja selle alusel eelarvestrateegia koostamine,” selgitas Rae vallavolikogu esimees Agu Laius.

“Kuna Rae valla elanike arv kasvab ülikiiresti – enam kui 800 inimese võrra aastas, siis peame ennekõige kavandama valla investeeringud lähiaastatel kahe uue lasteaia ja ühe kooli ehitamiseks. See on võimalik üksnes laenu abil, mille kasutamisel oleme jõudnud lubatud piirini. Nii ei ole Rae vallal lähiajal täiendavaid vahendeid võimalike uute investeeringute tegemiseks Raasiku valla territooriumil,” lausus Laius.

20. septembril tehtud Rae vallavolikogu otsus keelduda ühinemisläbirääkimiste alustamisest Raasiku vallaga ei olnud siiski ühehäälne. Volikogu 25 liikmest oli kohal 22. Neist 12 hääletasid läbirääkimiste alustamise vastu, 10 olid poolt. “Osa oli seisukohal, et võiks alustada läbirääkimisi ja siis selgub, kas on võimalik ka liituda. Suurem osa oli aga seisukohal, et ilma selge eesmärgita ja soovita liituda ei ole õige alustada ka läbirääkimisi,” ütles Laius.

Raasiku vallas tekitab Rae otsus nördimust. “Oma eitava otsuse eelnõus on palju otsitud põhjendusi, millest suur osa ei vasta tegelikkusele,” märkis Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi. “Seega tegelikult pole ühtegi analüüsi, pole rahva seisukohta välja selgitatud, aga just valla rahva tahtega põhjendatakse. Absurd kuubis!”

Uukkivi lisas samas, et Raasiku prioriteet on jätkuvalt iseseisvuse säilitamine. Mida edasi tehakse, peab otsustama järgmisel nädalal peetav Raasiku vallavolikogu erakorraline istung.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.