Raasiku kergtee ehitust saadavad viperused (0)
Article title
Kergliiklustee aluskatteks kuhjatud kruusavalli tõttu ei pääse Aino jalgväravast tänavale. Autoväravad ei lähe kruusa tõttu jälle kinni.
Raasiku uus kergliiklustee algab vana vildivabriku juurest, lookleb esmalt Tallinna maantee ja siis Tehase tee ääres, jõudes lõpuks Raasiku Elektri tootmishooneteni. 3,52 kilomeetrit pika kergtee rajamisega on kaasnenud kurvad, aga ka anekdootlikud eksimused.

“Te näete ju. See on kohutav. Vall on sõidutee väravate ees. Mina olen siin vangis juba kuu aega,” kurdab 83-aastane Aino Ploompuu, kes elab Raasiku alevikus Tallinna maantee 13 majas.

Kergliiklustee rajamise käigus kuhjati Aino aia taha kruusavall, mis jalgvärava juures tõuseb järsult pool meetrit. Autoväravate juures on kruus laugjamalt tasandatud, aga tasandamisega seoses on maapind tõusnud sedavõrd, et autoväravad kinni enam ei lähe.

“Ma olen invaliid ju”

“Nüüd nad tahavad võtta väravad eest ära ja kruusa kõik siia hoovi peale lükata, mis ülearune on. Ma kardan, et nad lõhuvad need väravad ära. Alles ma lasksin need ette panna. Terve kuu pension läks väravate ettepanekuks,” meenutab Aino.

“Ma olen invaliid ju. Poolteist aastat tagasi oli ajuinfarkt. Vasak pool on õrnalt mul halvatud. Ma käin küünarnukikepiga, kui ma pean poodi minema,” viib Aino jutu tervisehädadele. Tervis pole kiita ka naise abikaasal, 84-aastasel Mihklil.

Firmast KV Infra, mis Raasiku kergliiklusteed ehitab, ei ole Ainoga keegi suhelnud. Küll käis tema sõnul Raasiku valla juhtkond eesotsas Andre Sepaga novembri alguses kergliiklustee ehitamisega tutvumas. “See lärm oli niisugune, nagu oleks üks suur kisma siin väravas käinud,” meenutab ta.

Aino on helistanud Raasiku vallavalitsusse ja küsinud, et kas ta peab palkama noored mehed, kes labidaga killustiku värava tagant ära lükkaksid, sest ta ei komberda ju kruusa sees. “Oi, siis te saate trahvi, kui te niisugust asja hakkate tegema,” vastati talle vallavalitsusest.

“Püha jumal, see on ju ajuvaba töö,” arvab Aino kergliiklustee ehitamise kohta.

Luugid kruusa all

“Siin on need kaks väikest liitumispunkti luuki, mis praegu on killustiku all peidus,” näitab Uku Salmiste käega kergliiklusteele Tallinna maantee 11 maja väravate ees.

KV Infra nimelt unustas kergliiklusteele kruusa vedades, et kergtee trassil Tallinna maantee 1-15A kruntide ees paikneb ka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trass. Nende luugid kaeti kruusaga, mida nüüd on kohati üritatud välja puhastada ja märgistada.

“Kui nad ära asfalteerivad, siis luugid jäävadki asfaldi alla,” arvab Uku vanaisa Eino Salmiste. “Nüüd ma siin jälgin mängu ja vaatan, kas nad asfalteerivad selle kinni või mis saab,” lisab Uku.

Liitumispunktide luugid pandi Tallinna maantee äärde paari aasta eest, kui Raasiku alevikku kanaliseeriti.

Tallinna maantee 15A majas elav Tiit Klimenko on optimistlikum: “Sai siin vallavanem Andre Sepaga räägitud, et las nad kaevavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni luugid välja.” Tiit nõudis Sepalt veel, et kergtee äär ei tuleks liiga terav, et ta autoga ikka õuest maanteele saaks sõita.

Probleemid lahenevad?

OÜ KV Infra juhatuse liige Veiko Viks teatab Harju Elule järgmist: “Koostöös Tellija, OJV ja kinnistu omanikega oleme leidnud lahendused Teie poolt viidatud probleemile sissesõitude juures ja juurdepääs tagatakse ja väravaid saab ka edaspidi avada. Tähtaegade ja rahasummade osas palun pöörduge Tellija poole.”

Tellijaks on Raasiku vallavalitsus. Ehkki vallavanem Andre Sepp on sotsiaalmeedias poseerinud Jõelähtme jõge ületaval kergtee sillal, põikleb ta vastamisest kõrvale, tehes selle haldus- ja arendusosakonna juhataja Are Etsi ülesandeks.

Tallinna maantee lõigu 7-15A kohta räägib Ets: „Kõik ehitustöö käigus ilmnenud kitsaskohad viidatud teelõigus on koostöös elanikega saanud lahenduse. Osaliselt on need veel realiseerimata, aga kokkulepped on olemas.“

Selgub ka, et kergtee valmimistähtajast, milleks on käesoleva aasta november, kinni ei peeta. “Mingi osa, mis ei takista tee kasutamist – seda tehakse tänagi – jääb vaegtöödena 2019. aasta kevadesse, näiteks märgistamine, joonimine,“ teatab Ets.

Küsimusele, kas KV Infra suudab ettenähtud kulude raames püsida, vastab Ets: “Lõpliku kogumaksumuse saab avaldada alles pärast tööde lõppu.”

TEAVE: Raasiku kergtee
• Ehitab KV Infra OÜ
• Ehitusleping Raasiku vallaga sõlmiti 14. mail 2018
• Valmimistähtajaks november 2018
• Pikkus 3,52 kilomeetrit
• Raasiku valla omafinantseering on 117 883 eurot
• EAS toetab 668 002 euroga
• Kogumaksumus 785 885 eurot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.