President tervitas Ämaris Taani husaare (0)
10. jaanuari pärastlõunal maandusid Ämari lennubaasis Taani kaitseväelased. Nad liituvad Tapal asuva liitlaste lahingugrupiga lisaks seal juba eelmise aasta kevadest teenivatele Taani staabiohvitseridele.

Samal päeval Ämaris peetud tseremoonial andsid Belgia õhuväelased Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi turvamise üle Itaalia õhuväelastele.

Vabariigi president Kersti Kaljulaid ütles Taani kaitseväelasi tervitades, et nende ülesanne on oluline mitte ainult Eesti rahvale, vaid ka Taani inimestele ja kogu NATOle. “Teie ülesanne on heidutada ja vajadusel Eestit kaitsta, et poleks kahtlust, et rünnak ühe liikmesriigi vastu võrdub rünnakuga kogu alliansi vastu,” ütles president Kaljulaid.

Samuti tänas riigipea kõiki Taani sõdureid ja nende lähedasi NATO lahingugrupis osalemise eest. “Eesti inimeste ja sõdurite vastuvõtt saab olema sõbralik ja soe, ilm seevastu saab olema külm ning väljaõpe kurnav,” ütles president. Taani ja Eesti kaitseväelased on koos teeninud erinevatel välisoperatsioonidel nii Balkanil kui ka Afganistanis ning Lähis- Idas.

Taanlased Ämaris esimesed

“Nüüd on taanlased siin, Eesti pinnal, et koos Suurbritanniaga viia ellu NATO heidutusstrateegiat. Meenutan ka, et 2014. aastal olid Taani õhuväe hävitajad esimesed liitlaste lennukid, kes NATO Balti õhuturbe missiooni raames Ämarisse saabusid. Meie maaväe väljaõpet toetab seotus Taani diviisiga,” ütles kaitseminister Jüri Luik, kelle sõnul annab Taani üksuse saabumine Eestisse võimaluse neid pikaaegseid sidemeid veelgi tugevdada.

Husaarid saabusid Eestissse läbi Ämari lennuvälja. 

1. jalaväebrigaadi, mille koosseisu liitlaste lahingugrupp kuulub, seob Taani diviisiga pikaaegne koostöö. Nii osales 1. jalaväebrigaad perioodil 2009-2016 Taani diviisi õppuste tsüklis, kus Eesti ja Taani kaitseväelased harjutasid ka Eesti kaitsmist. Käimasolevas väljaõppetsüklis teeb Taani diviisiga kostööd Eesti kaitseväe 2. jalaväebrigaad.

Kaardiväelaste rügemendist

“Taani relvavendadega seovad meid juba alates kaitseväe taasloomisest tugevad sidemed, sest nad on andnud suure panuse meie kaitseväe ülesehitamisse ning koos oleme osalenud erinevatel välisoperatsioonidel ning meie sõjaline koostöö operatsioonidel jätkub täna Iraagis,” ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.
Saabunud mehhaniseeritud jalaväekompanii kuulub 1762. aastal moodustatud Taani kaardiväe husaarirügemendi koosseisu.

Kaardiväe husaarirügement on tänasel päeval üks kahest tegutsevast Taani ratsaväerügemendist, rügemendi koosseisu kuulub kaks mehhaniseeritud jalaväepataljoni ning üks õppepataljon. Üksuse koosseisu kuulub ka ratsaeskadron, mille koosseisus teenib ligi 100 kaitseväelast ja 75 ratsahobust. Üksuse ülesanne on osaleda Taani kaitseväe tseremooniatel ning eskortida Taani kuningliku pere liikmeid. Taani kaitseväelaste kasutuses on jalaväelahingumasinad CV9035 nagu ka 1. jalaväebrigaadil. Jalaväelahingumasinad saabusid Eestisse Paldiski kaudu 11. jaanuaril.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.