Põrguvälja ristmik ootab avamist (0)
Üle kaheksa miljoni euro maksma läinud ja kaks aastat kestnud Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitus on jõudmas lõpule. Kui ilm vähegi lubab viimased tööd sel ja järgmisel nädalal ära teha, avatakse totaalselt ümberehitatud teelõik täielikult liiklusele kahe nädala pärast.

Kuigi uueks ehitatud teelõik on vaid napid kaks kilomeetrit, on tegu väga olulise liiklussõlmega Tallinna ringteel, kus liiklussagedus on viimase kümne aastaga tõusnud 50%. Keskmiselt läbib Põrguvälja ja Jüri jaotusringi 10 300 sõidukit ööpäevas, millest 17% moodustab raskeliiklus. Oma osa kiiresse kasvu on andud Jüri tööstuspark, kuid ka Rae valla kasvav elanikkond.

Kõige rohkem vajas ümberehitamist senine Põrguvälja ringristmik, mille läbilaskevõime tipptundidel oli olematu ning see tekitas suuri ummikuid. Kõige paremad polnud lood ka liiklusohutusega.

Tehti sild üle

Põrguväljalt kadus teetöödega ringristmik üldse. Nüüdsest saavad ringteel sõitjad Jürist mööda 2+2 rajaga maanteed mööda, Põrguvälja tööstuspargi ja Jüri aleviku vahele ehitati üle ringtee viadukt.

Selle nädala seisuga pole veel kõik sõiduread liiklejatele avatud ning tööde tsoonis on veel kõikvõimalikke piiranguid ning ajutisi liiklusmärke. Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht Meelis Laanpere sõnul on liiklus Põrguväljal plaanis lõplikult avada 46. ehk ülejärgmisel nädalal. Ta lisas, et seda tehakse sobilike ilmastikutingimuste korral ehk praegune lumesadu võib plaane veidike muuta. „Tähtaeg sõltub sellest, kui kaua hoiab miinuskraade,“ ütles Laanpere.

Tööd valmivad siiski seatud tähtajaks, mis on 11. jaanuar. „Hetkel on jäänud paigaldada osaliselt piirdeid ja märke ning teha markeerimistöid,“ selgitas projektijuht.

Põrguvälja ja Jüri ristmiku ning nendevahelise teelõigu ümberehitamine läheb projekti järgi maksma 8,4 miljonit eurot, millest ELi ühtekuuluvusfondist saadakse 85% ehk 7,1 miljonit. Laanpere sõnul jäädakse töödega eelarve piiridesse, kuid mõned lisatööd tuli siiski teha. „Tuli teha teatud täiendavaid töid, eelkõige seoses ebatäpse geoloogiaga,“ märkis ta.

Ehitus jätkub Lagedil

Tallinna ringteel aga tööd ei katke, ehitus liigub Tallinna suunas. Juba sel kuul algavad tee-ehitustööd Lagedi liiklussõlmes. Sealsed tööd aga liiklejaid nii palju ei sega kui Jüri lähedal, sest praeguse tee kõrvale ehitatakse uus. Praegune tee jääb pärast 2+2 lõigu valmimist kogujateeks. Ehitatakse kaks uut viadukti – üks üle Tallinna-Tapa raudtee ning teine praeguse viadukti asukohta.

Meelis Laanepere sõnul piiratakse ehitustööde tsoonis kiirust 70 km/h-ni, vajadusel alandatakse kiirust sillal ja töötsoonides. „Liiklejad peaksid arvestama ehitustehnika liiklemisega objektil ning olema tähelepanelikud,“ märkis ta. Lagedi liiklussõlme renoveerimine peaks lõppema 1. oktoobriks 2018.

Kogu ringtee lõik alates Põrguväljalt kuni Peterburi maantee Väo ristini on neljarealiseks plaanis ehitada 2019. aastaks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.