Poolik lahendus (0)

Kui jutt käib lasteaiakohtadest, look siis võitlevad lasterohked omavalitsused kahel rindel: lapsevanemad nõuavad oma võsukesele kohta ja pelga selle nimel ka kohtusse minna; riik viitab seadusele, et omavalitsus peab kõigile vallaelanikeks registreeritud lastele koha lasteaias tagama.
Lapsevanemate kohtuskäigud pealinna lähivaldade vastu on olnud tulemuslikud. Kohus on määranud kahjuraha ning nõudnud, et laps pääseks lasteaeda. Vallad laiutavad selle peale käsi, sest kui kohta pole, siis pole.

Haridus- ja teadusministeerium tuli enda sõnul appi ja vorpis seadusemuudatuse, millega võivad omavalitsused uuest aastast pakkuda sõimeealistele lastele kohta lasteaia asemel ka lastehoius. Sellega kaasneb mitu „aga“. Esiteks ei saa omavalitsused dikteerida eralastehoidudele teenuse hinda ja see võib kerkida väga kõrgele. Väljapääsuks on kas riigihanked või – märksa inimlikum – kokkulepe läbirääkimiste teel. Riigihange tähendaks, et võidab see, kes madalamat hinda pakub. Madal hind ent tähendab ka madala(ma)t kvaliteeti.

Teiseks ei pruugi ka lastehoidudes olla kohti piisavalt. Ja kolmandaks on lapsevanemal õigus omavalitsuse lahkest pakkumisest keelduda ja nõuda ikkagi kohta munitsipaallasteaias. Kui näiteks tekib hirm, et lapsele ei pakuta lastehoius piisavalt kõrgel tasemel eelkooliharidust ja lapsel võib kooli minnes eakaaslastega võrreldes probleeme tekkida.

Lastehoiud on eksisteerinud juba pikalt, kuid paljud ettevõtjatest on sunnitud äri sulgema, sest pole piisavalt mudilasi. Omavalitsusel lastehoidu luua pole aga mõttekas, sest ei tule sugugi odavam kui lasteaia ülalpidamine. Kuigi nii näikse väitvat haridus- ja teadusministeerium.

Lohutuseks võib ju mõelda, et enamikku Eesti valdadest ei puuduta see otsus üldse. Seal, kus pole lapsi. Ja need vallas, kus lapsi palju, on ju keskmisest jõukamad. Rae ja Viimsi avavad üksteise võidu uusi lasteaedu.

Suurem probleem on ju tegelikult jõudnud juba koolidesse. Näiteks Saue vald on juba mitmendat aastat sunnitud valla lapsi Tallinnasse saatma. Harju koolid aga jätkavad kasvamist ning siin juba seaduse muutmisega asja ei lahenda.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.