Pole uut Reformierakonna päikese all? (0)
Article title
Kalle Palling. Foto Ülo Russak

Aasta tagasi, täpsemalt 14. mail esitas maakonnaleht Harju Elu küsimuse, miks Muraste kooli volikogu esimees Mart Eensalu vahendeid valimata laimab Harku vallavalitsust, kasutades valetamiseks nii avalikke meediakanaleid kui ka sotsiaalmeediat.

Tsiteerigem toonast Harju Elu. Artikkel kandis pealkirja “Laimav valeinfo – Mart Eensalu eesmärk või abinõu?” Ja lõppes see nii: “Muidugi tekib siis küsimus – miks veel teadlik vallavalitsust laimav valeinformatsiooni levitamine kogukonnas nädal enne ministeeriumilt otsuse saamist. Las vastab sellele küsimusele ka Mart Eensalu ise. Ja Harju Elu küsiski hoolekogu esimehelt: kas see on tema teadlik poliitiline tegevus enne kohalike omavalitsuste valimisi, on see tema eesmärk või teadlik abinõu millegi saavutamiseks? Sellele küsimusele jättis Mart Eensalu vastamata!”

Taiplik Harju Elu lugeja on muidugi aru saanud, et jutt käib permanentsest võitlusest Meriküla kooli pärast ja Mart Eensalu on koolivastaste initsiatiivgrupi käilakuju. Ja nüüd, 17. mail andis ta vastuse ka toonasele Harju Elu küsimusele, kas laimukampaania on tema teadlik poliitiline tegevus enne kohalikke valimisi? Nimelt astus Mart Eensalu parteisse, ühinedes Reformierakonnaga. Veel enam – viimase kuu ajaga, 17. maist kuni 15. juunini on Harku vallast Reformierakonnaga liitunud kokku 21 uut inimest. Loomulikult – iga inimene on maailmavaatelt Eesti põhiseaduse järgi vaba, igal inimesel on õigus kuuluda erakonda. Siiski tehkem väike analüüs.

Kes on need 21 noor-parteilast Harku vallas?

Aktiivseima nimi on Gert Silling. Veel mõned head aastad tagasi tunti ajakirjandusringkondades teda Gert Markovi nime all, aga kuna tema lubadused ja teod, samuti suhted kolleegidega läksid nii vastuoluliseks, siis pidi ta ajakirjandusest lahkuma, et ujuda pinnale aktiivse inimese ja uue nimega juba Harku vallas. Lähimaks võitluskaaslaseks on talle Anna Gavrilovič, kes sotsiaalmeedias võitleb küll nime all Valery Anna. Siis kohalik hurmur Katre Kuusik, kes varasematel valimistel on mitteparteilasena ebaõnnestunud ja loodab peaministri erakonnaga ühinedes juba rohkem südameid võita. Edasi tulevad Katrin Krause, Evelin Tiirik jt. Kõiki neid ühendab tohutu maailmatarkus, aktiivne vastuseis Meriküla õppehoonele (ja kõigele, mis sellega seotud, näiteks normaalse juurdepääsutee rajamine koolile) ning kogenud parteipoliitik Kalle Palling. Sest Harju Elule teadaolevalt on Kalle Palling olnud kõigi 21 inimese soovitajaks erakonda.

Juhatuse erakorralised valimised

Seda, kas Kalle Palling on kõigi 21 uue inimese soovitaja erakonda, Harku piirkonna senine kauaaegne esimees Ott Kasuri ei kommenteeri. Küll aga kinnitab ta, et neljapäeval, 17. juunil tuleb Harku piirkonna Reformierakonna liikmetel erakorraline koosolek, kus üheks päevakorrapunktiks on ka uue juhatuse valimine.

Uueks piirkonna esimeheks saab verivärskete reformierakondlaste plaanide kohaselt Muraste hoolekogu esimees Mart Eensalu, kes kinnitatakse ka Reformierakonna Harku vallavanema kandidaadiks. See aga tähendab, et ka Reformierakonna endi ridades on piirkonnas lõhe veel sügavamaks muutumas. Kui senised juhid Ott Kasuri ja volikogu esimees Vytautas Martinonis pidasid õppetöö korraldamist Meriküla koolis õigustatuks ja põhjendatuks, siis uus juhatus saab olema Meriküla kooli jätkamisele üksmeelselt vastu. Ja nii kõnelevad nad kõva häälega Harku valla kõigi 16 000 elaniku nimel. Nagu seni tegi seda mõnekümneliikmeline lastevanemate survegrupp.

Kalle Pallingu teine tulemine

Loomulikult on igal erakonnaliikmel õigus esitada juhatuse valimiseks oma kandidaat ja teda ka valida. Kui aga kõik need juhatuse liikmed on astunud erakonda ühe inimese soovitatuna, ühte probleemi lahendama, peatama õppetööd Meriküla õppehoones? Tuletagem meelde:

29. märtsil 2020 teatas Kalle Palling sotsiaalmeedias, et astub tagasi Harku valla volikogu esimehe kohalt, põhjuseks erimeelsused teiste volikogu juhtpoliitikutega ja eriarvamus Muraste kooli küsimustes. 30. märtsil kinnitas volikogu kantselei juhataja, et Kalle Pallingu lahkumisavaldus on valla sekretärile laekunud, seega ei juhi Kalle Palling enam Harku valla volikogu.

Pool aastat varem, 8. augustil 2019 teatas reformierakondlane Kalle Palling oma lahkumisest suurest poliitikast ja riigikogust. Põhjusena nimetas Palling Reformierakonna ebaõnnestunud koalitsiooniläbirääkimisi kevadiste riigikogu valimiste järel. Nimelt terendas Kalle Pallingule keskkonnaministri ametikoht juhul, kui Reformierakond koalitsiooni moodustab. Paraku nii ei läinud ja 30. septembril lahkuski 13 aastat riigikogus olnud Kalle Palling Toompealt. Nüüd aga, mil Reformierakonnast on saanud taas peaministripartei, ihkab kunagine Reformierakonna säravaim noorpoliitik kadunud oreooli tagasi. Seda enam, et ka seni õnnelik abielu teletäht Mai Pallinguga on vahepeal otsa saanud. Ja mitte just Kalle süül…

Muidugi on Kalle Pallingul nagu kõigil meil õigus teha teoks oma unistusi, nii poliitikas kui ka eraelus. Aga seda tuleb teha ausalt. Mitte keegi Harku valla küsitletud Reformierakonna liikmetest ei tea, kus täpsemalt Kalle Palling vallas elab. Või kas ta üldse Harku vallas elab?

Pigem peetakse tema elukohaks Tallinna linna. Kas see on aga ikka seaduse ja peaministripartei heade tavadega kooskõlas, et teise omavalitsuse elanik asub suunama ja mõjutama naabervalla kohalikku poliitikat? 2012. aastal esitas riigiprokuratuur Pallingule kuriteokahtlustuse erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises ja pistise võtmises.

Kas nüüd on mingi uus kahtlustus tulemas? Või midagi veelgi tõsisemat?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.