Pidev peavalu nimega ATKO (0)
Article title
Harju maakonna liinide buss. Foto on illustratiivne. FOTO: Allar Viivik
Lääne-Harju politseijaoskonna politseinikud peatasid läinud pühapäeval kella kolme ajal Keila linnas bussi, mida juhtinud 64-aastane transpordifirma ATKO bussijuht oli nii tugevas alkoholijoobes, et tema suhtes algatati kriminaalmenetlus. Bussis viibis sõiduki peatamise hetkel 20 inimest.

“Kahtlase sõidustiiliga bussijuhist andsid meile teada nii üks bussis viibinud noor reisija kui ka üks kaasliikleja, kellele jäi silma, et bussijuht eiras punast foorituld. Mees peeti kinni ning peale kainenemist jätkatakse temaga menetlustoiminguid. Suur tänu tähelepanelikele kodanikele, tänu teie märkamisele kõrvaldasime liiklusest ohtliku roolikeeraja!” teatas politsei veel samal õhtul sotsiaalmeedias.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevjuht Vello Jõgisoo, millal teie teada saite, et ühe lepingupartneri, operaatorfirma töötaja on arvatavasti sooritanud kriminaalkuriteo?

Täpselt nii nagu kõik inimesed, üleriigiliste meediakanalite kaudu. ATKO pole meid kui oma lepingupartnerit, kui töö tellijat teavitanud poole sõnagagi, et lepingut täites leidis neil aset jäme seaduse rikkumine. Juhtunust teavitati meid pärast meiepoolse päringu esitamist ATKOl-e. Dispetšerteavitussüsteemis näidati, et liinile tuli uus buss. Nii kirjutatakse tavaliselt siis, kui bussi tabab mingi ootamatu tehniline rike, mitte kui politsei võtab roolist maha purupurjus bussijuhi.

Kas teile on teada, kes oli see „purupurjus“ bussijuht, kas tema isik on tuvastatud?

Ühistranspordikeskusele on teada busside liikumisgraafikud, me teame bussi numbrit, mis sel ajahetkel Keilat läbis. Nii oleme tuvastanud rängalt seadust rikkunud, reisijate, teiste liiklejate ja iseenda elu ja tervise ohtu seadnud juhi nime. Meie asi pole aga selle inimese nimi esimesena välja öelda, meie tegeleme seaduserikkumist menetledes oma juriidilise lepingupartneri, Atko Liinid OÜ-ga . Politsei rida on teha otsus seadust rikkunud bussijuhi kohta.

Politsei teates pole välja toodud, kui tugevas alkoholijoobes juht oli. Kas teile on see teada?

Ei ole. Küll on meil aga teada, et see bussijut sõitis marsuudil Tallinn-Keila-Keila-Joa-Tallinn. Ja et see buss oli juba teisel ringil, seega võis juht juba kaks tundi roolis joobes olla.

“Kõikides meie bussides on alkolukud, kuid antud juhtumis osalenud bussi alkolukk oli viidud täiendavale taatlemisele ja kuna sellel liinil bussijuht alustas liinile sõitu kodust, ei läbinud ta Balti Jaamas kõigile bussijuhtidele enne töö algust alkomeetritega teostatavat kohustuslikku kontrolli,” on bussifirma üks juhte, Arvo Sarapuu juunior väitnud meediale. Kuidas kommenteerite teie?

Siinkohal küsiksin ATKO firma juhtidelt, kui purjus võis juht olla veel siis, kui ta kaks tundi varem bussiga liinile väljus, reisijaid teenindama asus?

Firma vedajana on kohustatud tagama, et lepingu täitmisel rakendatud asendusbussil on alkolukk olemas. Samuti on vedaja kohustatud tagama, et teenust osutab kaine bussijuht ja teenuse osutamiseks rakendatav buss vastab kõikidele õigusaktide ja avaliku liiniveo lepingu nõuetele. Seepärast ei ole tõsiseltvõetavad Atko vabandused alkoluku taatlemise ja selle kohta, et bussijuht alustas sõitu kodust.

Bussijuht loomulikult vallandatakse (varsti pärast intervjuud esmaspäeva keskpäeval tuligi teade bussijuhi vallandamisest), kohus karistab teda seaduses ette nähtud korras, aga mis sanktsioonid järgnevad operaatorfirma ATKO-le?

Vastavalt lepingule saame ATKO-le jämeda lepingu rikkumise puhul teha trahvi kuni 1500 eurot. Ja see intsident on jäme lepingu rikkumine.

See polnud ju ATKO-l esimene jäme lepingu rikkumine seoses purjus bussijuhtidega?

Kui me võtame ATKO üle-Eestilised lepingu rikkumised, siis eelmine rikkumine oli 5. septembril 2016, kus Harku vallas tabati kaks alkoholi tarvitanud bussijuhti, mõlemad olid ATKO juhid. Kaks nädalat hiljem, 21. septembril peeti Kohtla – Järvel kinni purjus ATKO bussijuht.
Lisaks purjus juhtidele esineb Atkol avaliku liiniveo lepingute täitmisel veel mitmeid muid olulisi ja pidevaid lepingurikkumisi.

Selle aasta 26. veebruari uudisteportaalid teatasid, et MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kõrvaldas Arvo Sarapuu osalusega Atko Liinid varasemate lepingute probleemse täitmiste tõttu kahelt Harju maakonna bussiveohankelt.

Nii see on. Ühes hankes tehtud ATKO kõrvaldamise otsus on jõustunud, teises hankes tehtud kõrvaldamise otsuse üle kestab vaidlus riigihangete vaidlustuskomisjonis. .
.
Milline karistus järgneb ATKO-le viimase intsidendi puhul Keilas?

Keskus rakendab kõiki avaliku liiniveo lepingust tulenevaid sanktsioone, eeskätt1500 euro suurust trahvi olulise lepingurikkumise tõttu . Samas on hetkel meil käimas neli konkurssi valdade siseliinidele, kus on hankijal võimalik kaaluda Atko Liinide OÜ kõrvaldamist eelnevate lepingurikkumiste tõttu. Nagu eelpool öeldud, on meil hetkel juba pooleli vaidlus Atko kõrvaldamise otsuse üle ühest käimasolevast hankest.

Kas selline kohtuotsus oleks pretsedent?

Selline kohtuotsus oleks bussitranspordi kontekstis tõesti pretsedent Eesti Vabariigis, kuna avaliku liiniveo hangetelt ei ole siiamaani ühtegi vedajat kõrvaldatud eelnevate oluliste ja pidevate lepingurikkumiste tõttu. Samas näitab kogemus ATKO-ga juba mitmete aastate vältel, et vaatamata tellijate poolt rakendatud lepingulistele sanktsioonidele jätkuvad pidevad ja olulised lepingurikkumised oluliselt suuremas mahus võrreldes teiste vedajatega. Aga see mis ATKO-ga pidevalt toimub, näitab selgelt, et see firma ei ole võimeline nõutaval kvaliteeditasemel veoteenust pakkuma: neil on pidevalt puudu busse, neil on pidev puudus bussijuhtidest; kogu aeg tegutsetaks piiri peal – kas suudavad reisijateveoga toime tulla või mitte.
.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.