Peaksime investeerima betooni asemel inimestesse! (0)

Teadupärast on Rae vald kõige kiiremini kasvav vald Harju maakonnas ja erinevad analüüsid näitavad, et järgneva kümne aasta jooksul see kiire kasv ei rauge. Analüüsid lubavad Rae vallale lausa 59% kasvu.

Samas kogemus ja ajalugu näitavad, et igale tõusule langeb varem või hiljem langus. Järsud muudatused majanduses ja rahvastiku liikumises muudavad valla pikkade arengute planeerimise keeruliseks, sest iga vastu võetud otsus peab ennast õigustama ka kümne aasta pärast või olema tehtud selliselt, et vajadusel oleks võimalik seda võimalikult valutult tagasi pöörata. Kuidas planeerida taristut, transporti, keskkonda, vaba aega, sotsiaalteenuseid, valla juhtimist ja muud teadmises, et kümme aastat kestev kiire kasv ühel päeval peatub? Kui täna on vajadus ehitada kiires tempos juurde lasteaedasid, koole ja noortekeskuseid, siis prognooside järgi pole kümne aasta pärast selleks enam sama suurt vajadust ega ka inimesi, kes need täidaksid.

Betoonil puudub paindlikkus

Sellest kõigest tulenevalt on Rae vald võtnud vastu otsuse kasutada mitmete valla poolt ehitatavate hoonete puhul moodullahendust. Betoon on küll ilus ja turvaline, aga sellel puudub igasugune paindlikkus ja samuti hoiab betoon kinni maad ka ajal, mil seda maad saaks kuidagi kasulikumalt kasutada, näiteks eraettevõtetele välja rentida. Moodullahenduste kasutamine ei ole enam mingi innovatiivne tegevus ja täielikult moodulite peale üleminek ei ole kindlasti Rae eesmärk, aga see annab mänguruumi vastavalt muutuvale olukorrale vallaelanike jaoks kiireid lahendusi pakkuda.

Noortekeskusest hooldekodu

Kui veel kunagi seostus inimestele mooduliga robustne konteiner, siis tänapäeva moodulid on oma olemuselt juba palju funktsionaalsemad, kaasaegsemad ja energiasäästlikumad. Moodulid võimaldavad kiiresti hoone funktsioone vastavalt vajadusele muuta. Näiteks kui kooli õpilaste arv kukub märgatavalt ja ühel hetkel ei ole mõistlik enam palju klasse pidada, siis saab kooli kergesti väiksemaks muuta, ilma et peaks suurt koolimaja asjatult kütma. Samuti võimaldab see hooneid vastavalt sihtrühmale ümber ehitada. Kui praegu on Peetri meie valla tõmbekeskus ja noortekeskuse vajadus on seal ilmselge, siis kümne või kahekümne aasta pärast võib seal olla vajadus hoopis hooldekodu järgi.

Sellest hetkest, kui inimene ennast elanikuks registreerib, tekivad kulud kohalikule omavalitsusele momentaalselt, maksud laekuvad aga alles järgmisel aastal.

Juba sel septembril valmivad Rae vallas Peetri Kooli ja Jüri Gümnaasiumi uued moodulklassid ning Assaku Lasteaias alustab septembrist tööd neli rühma vastvalminud moodul-/elementmaju.

Kuigi valla kiire kasv on oma olemuselt positiivne, siis tuleb alatasa meelde tuletada, et suuremad tulud toovad kaasa ka suuremad kohustused. Sellest hetkest, kui inimene ennast elanikuks registreerib, tekivad kulud kohalikule omavalitsusele momentaalselt, maksud laekuvad aga alles järgmisel aastal. Kui elanikud avaldavad soovi mingile konkreetsele teenusele, siis ei saa vald seda ruumipuuduse tõttu mitte pakkuda.

Alati inimesed

Epideemia ajal algatatud Rae valla mobiilne noorsootöö näitas, et nii suurel vallal nagu Rae on pigem vaja mobiilseid, paindlikke ja kvaliteetseid teenuseid. Loomulikult on oluline, et mõned teenused ja ametnikud oleksid ka staatiliselt kuskil konkreetses paigas, aga üha enam liigub töö ja ka ametnike tegevused mugava kontorilaua tagant majast välja elanikule võimalikult lähedale.

Nii nagu on Eesti areng regiooniti väga erinev, nii on see ka Rae valla erinevatel piirkondadel. Igavese betoonehitisega ei ole võimalik arenguid terves vallas ühtlustuda, sest maailm muutub nii kiiresti ja ka vald peab kõike seda arvestama. Meie väärtus on siiski inimesed, kes meile teenuseid pakuvad. Kas on mõtet ehitada kõige peenemat kooli, kui me ei leia sinna häid õpetajaid, sest meil ei ole neile õiglast palka maksta? Hea keskkonna loovad ikkagi head inimesed ja loomulikult on tore, kui meil on uued uhked hooned ja töökohad, aga kui tuleb teha kompromiss inimeste/sisu ja hoonete vahel, siis minu valik on alati INIMESED!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.